מבצע אכיפה נרחב נערך השבוע באתרי הבנייה בקרית אתא בהשתתפות השיטור העירוני, צוות הפיקוח העירוני, מנהלי מחלקת הנדסה ותשתיות, נציגי האגף לפיקוח על הבנייה וכן סמנכ"לית העירייה ומנהלת יחידת האכיפה, יהודית מלכא, ומפקד השיטור העירוני, פקד ליאור חן.

צילום: באדיבות עיריית קרית אתא

המבצע נערך בשיתוף משרד העבודה במטרה לאכוף מפגעים בטיחותיים באתרי הבנייה ובסביבתם ברחבי העיר. במהלך המבצע נבדקה עמידה בתנאי הבטיחות של העובדים, רישוי, אשפה ולכלוך ובטיחות הולכי הרגל בקרבת העבודות.

המבצע כלל ביקורת על עבודות הבנייה המתבצעות על ידי קבלנים שונים ברחבי העיר, במהלכו נמצאו מפגעים שונים ודוחות חולקו לקבלנים שלא הציגו את הרישיונות הנדרשים בנושאי בטיחות, פסולת וגידור.

המבצעים נעשים בהתאם לתכנית העבודה השנתית על פי ניתוח ופילוח של אופי העבירות ומיקומם וכן על פי דיווח מפגעים על ידי תושבים במוקד העירוני.

לדברי ליאור חן, מפקד נקודת השיטור בקרית אתא: "מערך האכיפה העירוני וקיום מבצעים יזומים מעת לעת מאפשרים העמקה וטיפול בנושאים בוערים בקרב התושבים. אנו מקווים כי מבצעים אלו יהוו גורם הרתעה שיאפשר שמירה על איכות החיים בעיר".