מספר רוכשי דירות במגדלי SELA SKY של חברת סלע בינוי בשכונת משכנות אומנים בקרית מוצקין פנו לחברה היזמית בדרישה לספק להם שתי חניות למכוניות, כפי שהובטח לטענתם בחוזה, ולא חנייה אחת, כפי שהודיעה החברה כי תעניק, בעקבות עמדת העירייה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה. מהמכתב עולה כי מדובר בעשר חניות כפולות שיבוטלו בפרויקט.

 מגדלי SELA SKY. הדמיה: אבריל את אבריל

בפרויקט סלע סקיי, שנבנה במסגרת תוכנית 'מחיר למשתכן', נבנים שני מגדלים בני 30 קומות כל אחד, ובסך הכל 224 יחידות דיור.
בא כוחם של הדיירים הפונים, עו"ד נדב מאיוסט, מציין במכתבו כי לאחרונה פנתה החברה לחלק מהדיירים והודיעה להם כי תבוטל הצמדת שתי חניות לדירות, חניות שעליהן הוסכם מראש, ובמקומן תוצמד לכל אחת מהדירות חנייה אחת בלבד.

"החלטה זו אינה מקובלת על מרשיי כלל וכלל, והדבר מהווה פגיעה בהם", מציין עו"ד מאיוסט. "בטרם רכשו מרשיי את הדירות, נושא החניות היווה שיקול חשוב ולא מבוטל, שכן בפרויקט צפויות להתאכלס, יחד עם הבניינים הסמוכים, לא פחות מ-1,000 משפחות, דבר שבוודאי ייצור עומס בחניות הציבוריות.

"לכן, בין שיקוליהם, ויתרו מרשיי על כיווני אוויר עדיפים ועל קומות גבוהות יותר לטובת בחירת דירה עם שתי חניות. העובדה כי מבוטלת חנייה אחת לכל אחת מהדירות הללו, תרע באופן גורף ובלתי מידתי את מצבם של דיירי הפרויקט, שייאלצו לחנות מחוץ לשכונה ובריחוק מבתיהם".

עו"ד מאיוסט שואל איך ייתכן שהחברה הבטיחה שתי חניות לדיירים כאשר התב"ע לא מאפשרת זאת. לדבריו, אכן צוין בחוזה המכר כי הצמדת שתי חניות מותנת בהיתר בנייה, אבל, "נראה כי היה על מרשתך לפעול בצורה חריפה יותר אל מול העירייה כדי לקבל את ההיתר המבוקש".

החברה היתה צריכה, טוען עו"ד מאיוסט, לשתף פעולה עם הדיירים כדי לשנות את רוע הגזירה מול רשויות התכנון, והוא דורש מהחברה לפעול לשינוי המצב.

"האינטרס הציבורי, בוודאי בשכונה כזו ענקית, הוא שכמה שיותר כלי רכב יחנו בחניות פרטיות, ולא יעמיסו על החניות הציבוריות. היזם מוכן להקצות חניות נוספות מעבר לתקן - בדרך כלל המלחמה הפוכה. אין שום היגיון לבטל חניות כפולות ולהפוך אותן לבודדות רק כדי לא לאשר הקלה של שתי חניות לדירה של 119 מטר.

"אין מרוויחים מההחלטה הזו, החניות לא הופכות לציבוריות אלא מתבטלות. אם הבקשה לא תתקבל על ידי העירייה, נשקול הליכים משפטיים".

מחברת סלע בינוי נמסר: "מדובר בפחות מ-10 יחידות דירות מתוך פרויקט של 224 יחידות דיור. היה ידוע לרוכשים כי ההסכמים נחתמים לפני קבלת היתר בנייה ועם תנאי מתלה, אשר מחייב קבלת היתר ואישור רשויות על מנת שההסכמים ייכנסו לתוקף.

"הבקשה הוגשה לרשויות בהתאם לתוכניות שנחתמו, לצערנו התכניות לא אושרו על ידי הרשויות באופן שהוגש, והשינוי שהתבקש אינו מאפשר להצמיד יותר מחניה אחת ללקוחות המדוברים. צר לנו על התסכול אשר נוצר בקרב הרוכשים הספציפיים האלה. החברה פועלת להסדרת הסוגיה מול הלקוחות ולשביעות רצונם המירבית".

מעיריית מוצקין נמסר: "הנושא מקובע בתב"ע ק/408 ואינו קשור לעירייה".

מהוועדה המקומית נמסר, כי התב"ע קובעת את כמות החניות בכל מגרש, אבל היזמים יכולים תמיד לבקש הקלה.