ועדת המשנה להתנגדויות שבוועדה המחוזית לתכנון ובניה אישרה חלקית תוכנית להוספת יחידות דיור לבניין קיים ברחוב ספיר בקרית ים, מבלי לשנות את המעטפת החיצונית. הוועדה צמצמה את מספר היחידות החדשות שהיזם יוכל לבנות במקום, ובכך קיבלה חלקית התנגדויות שהגישו דיירים בבניין.

שלושה אגפים, חמש קומות, 69 דיירים. רח' ספיר 45 בקרית ים. צילום: נחום סגל

מדובר בבניין בן שלושה אגפים וחמש קומות ברחוב ספיר 45 בקרית ים, ובו מתגוררים 69 דיירים. היזם שבונה את הפרויקט ביקש להוסיף עוד תשע דירות בבניין, תוך ניצול קומת מרתף ופיצול קומת הגג באחד האגפים משלוש הדירות שמתחתיה, והוספת שלוש דירות חדשות בפועל.

לתוכנית הזו הוגשו התנגדויות של חלק מהדיירים, שטענו כי יש בתוכנית חריגה מהיתר הבנייה, וכי בניית יחידות דיור מתחת לדירותיהם תהווה פגיעה בהם. כן טענו שבנייה בקומת המרתף תשאיר רק פתח אחד לכניסה לחניון.

עוד טענו כי תשתיות הביוב בבניין יקרסו ויגרמו להצפות, מה גם שכבר היום, ללא תוספת של דיירים, התשתיות לא עומדות בעומס, וכן על פגיעה בשטח המשותף על ידי בניית דירות בחלק משטח שכיום מוגדר כמשותף.

הוועדה המחוזית קיבלה חלקית את התנגדויות הדיירים, וקבעה כי בקומת המרתף ייבנו רק חמש יחידות דיור, ולא תשע כפי שביקש היזם. בפועל קיבלה הוועדה את טענת המתנגדים שאין לבנות יחידות דיור מתחת לדירותיהם, וכי בנייה כזו תוסיף פעילות ותגרום להפרעות. בניית יחידות חדשות הותרה רק מתחת ליחידות דיור שבבעלות היזם.

כמו כן, היזם נדרש להציג פתרון לבעיות הביוב עוד בשלב הוצאת היתרי הבנייה. במקביל, הותנתה הוצאת היתר הבנייה בכך שתיערך בדיקה האם המבנה יעמוד בתוספת הבנייה ללא צורך בחיזוקו על פי התקן המחייב.