היכרות אמיתית עם התושבים. גניה קורטוביץ בצעירותה. צילום: פרטי