דוח מרשם פליטות הסביבה (מפל"ס) של המשרד להגנת הסביבה קובע: עלייה של כ-21 אחוז בפליטת חומרים מבזן כ-18 אחוז מוכרים כחומרים מסרטנים. במקביל חלה ירידה בפליטת מזהמים באזור מפרץ חיפה. בין היתר לאור סגירת מפעל חיפה כימיקלים. בזן: "קבוצת בזן פועלת בהתאם לנהלים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה". ארגוני הסביבה: "קיימות סתירות בדוח".

מפרץ חיפה. צילום: גיל נחושתן

אתמול (ג') פירסם המשרד להגנת הסביבה את דוח המפל"ס לשנת 2017, המשמש כלי מרכזי לזיהוי מגמות של פליטות מזהמים והעברת פסולת בישראל. מהדוח עולה כי בשנה החולפת חלה עלייה בכמות החומרים המזהמים שנפלטו מבזן.

"במפעל בתי זיקוק (בזן) חלה עלייה של כ-21 אחוז (46 טון) בפליטת NMVOC ועלייה של 18 אחוז בפליטות חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים. העלייה נובעת מעלייה בפליטות מרכיבים וציוד (LDAR). בעוד שבשנת 2016 זוהו וטופלו 542 דליפות מהן נפלטו כ-18 טון במשך השנה, הרי שבשנת 2017 זוהו וטופלו 843 דליפות מהן נפלטו כ- 59 טון במשך השנה", נמסר מהמשרד להגנת הסביבה.

עוד נטען, כי במקביל חלה ירידה משמעותית בפליטות של חומרים שונים בשנה זו. הפחתה זו נובעת בין היתר מסגירת מפעל חיפה כימיקלים. "הפחתה של 29 אחוז בפליטת חומרים אורגניים נדיפים, ושל 61 אחוז במצטבר מאז 2012. כמו כן התרחשה בשנת 2017 הפחתה של 7 אחוז בפליטת חומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים ו-66 אחוז במצטבר מאז 2012", נמסר.

ארגון מרכז מחקר סביבתי חיפה: "הדוח מלא סתירות פנימיות ומעיד על התנהלות בעייתית של הרגולטור בישראל. הסתירות הן בין כותרות המעידות על ירידה בזיהום סביבה לבין נתונים המוכיחים את ההפך. אך תמוה איך בעוד שנמדדות עשרות חריגות בחומרים מסרטנים (בנזן) בתחנות בחיפה עם מגמת עלייה משמעותית בריכוזי בנזן במרחב המפרץ- הכותרת של הגנס מתארת הפחתתה בשיעור של 29 אחוז בחומרים אלה.

"אנחנו חושבים שהגיע הזמן לבדק בית יסודי במסדרונות הגנת הסביבה כדי לוודא שהאינטרס העומד מול עיני המשרד הוא האינטרס הציבורי עליו הוא אמון ולא קשרי ההון שלטון, לכאורה, בממשלת ישראל אליה הם כפופים".

 מבזן נמסר בתגובה לנתוני הדוח: "קבוצת בזן פועלת בהתאם לנהלים המחמירים ביותר של המשרד להגנת הסביבה, לזיהוי וטיפול במקורות דליפה לא מוקדיים ממתקניה. בזן מבצעת מדי שנה כ-500,000 בדיקות לזיהוי מקורות דליפה לא מוקדיים אפשריים. הדליפות שהתגלו וטופלו בשנת 2017 מהוות כ-0.19% מסך הבדיקות השנתיות. מגמת שיפור איכות האוויר בחיפה, כפי שגם עולה מהדוח, מעודדת ובזן תמשיך לפעול למען שיפור איכות האוויר באזור".