בצעד כמעט חסר תקדים שיגרה ביום ראשון השבוע עיריית קריית ים מכתב חיוב בארנונה ודרישה למסירת מידע להנהלת המפעל המסווג רפאל הגובל בשטחה.

רפאל. צילום ארכיון: נחום סגל

הפנייה נשלחה בעקבות החלטתה של ועדת הגבולות של משרד הפנים לפני מספר שבועות לשייך את כל שטח רפאל לשטח המוניציפלי של קרית ים.

בפנייה ששוגרה למנכ"ל רפאל, אלוף (במיל') יואב הר אבן, מבקשת עיריית קרית ים להעביר לידיה בתוך עשרה ימים פירוט מלא של כל הנכסים המצויים במתחם לרבות סיווגם ושטחיהם וכן פירוט מלא של כל שטחי הקרקע התפוסה המוחזקת בידי המפעל וזאת לצורך הוצאת שומת ארנונה.

במכתב מודיעה העירייה להנהלת רפאל, כי אם לא יועבר המידע המבוקש בתוך פרק הזמן שנקבע בחוק תפעל העירייה לביצוע מדידות בעצמה או בידי נציג מטעמה בהתאם לסמכות שיש בידיה.

על פי ההערכה, עשויה הארנונה השנתית של המפעל להגיע לכמה עשרות מיליוני שקלים אשר ישולמו לעירייה ומקצתם יועברו על ידי העירייה לרשויות אחרות בסביבה אשר על פי החלטת משרד הפנים אף הן זכאיות ליהנות מארנונה זו.

השבוע פירסם משרד הפנים גם את מפת הגבולות המוניציפלית החדשה המשייכת את כל שטחי רפאל לתחום עיריית קריית ים ומכפילה למעשה את שיטחה של העיר.

מרפאל נמסר: "הגיעה בקשה לקבל את פירוט הנכסים אשר נמצאים בשטח הגלילי ששוייך לקרית ים וכמו תמיד נפעל בהתאם לנדרש ותחת המגבלות הביטחוניות".