משרד החינוך פירסם השבוע את התמונה החינוכית לשנת תשע"ז, הכוללים גם את שיעור הזכאות לבגרות, מהם עולה כי קיים פער קטן באחוזים בין כל אחת מהרשויות.

בקרית מוצקין ובקרית אתא שיעור הזכאים לבגרות בקרב התלמידים הלומדים במוסדות החינוך בעיר הינו זהה ועומד על 79.3 אחוז. אחריהן קרית ים עם 75.5 אחוז, ובקרית ביאליק 73.8 אחוז. הנתונים כוללים את ילדי החינוך המיוחד ובתי ספר מקצועיים, שמשפיעים על השיעור הזכאים הסופי ואינם מאפשרים השוואה. עוד עולה מהנתונים, כי תלמידים רבים בכל בתי הספר בקריות מרגישים שלמורים לא אכפת מהם.

נתוני משרד החינוך שפורסמו השבוע לגבי הרשויות כוללים את שיעור הזכאות לבגרות, שיעור הנשרה והתמדה, אקלים חברתי ועוד. מהנתונים עולה, כי בכל הקריות שיעור הזכאים לבגרות הינו גבוה יחסית, וההבדלים בין הקריות הם באחוזים בודדים, שלעיתים מקורם במספר תלמידים בודדים.

פרמטרים רבים משפיעים על שיעור הזכאות. לדוגמה, בחלק מהקריות הנתונים כוללים גם את ילדי החינוך המיוחד. מספר התלמידים הנבחנים בכל בית ספר שונה, וכן יש בתי ספר מקצועיים עם בגרות חלקית. מכאן, שיש קושי אמיתי להשליך מנתונים אלו על רמת החינוך ברשות. יצוין, כי כל הנתונים המוצגים להלן כוללים את תלמידי החינוך המיוחד, אם יש כאלו. נתונים ללא החינוך המיוחד הם שונים.

באתא ובמוצקין, שיעור הזכאים לבגרות בקרב תלמידים הלומדים ברשות זהה ועומד על 79.3 אחוז. נתון זה מתייחס לתלמידים שלומדים במוסדות החינוך בעיר, כולל תלמידים שאינם גרים בה.

בקרית אתא, שיעור הזכאות לבגרות מצטיינת הוא 5.4 אחוז, ובמוצקין 7.9 אחוז. תעודת בגרות מצטיינת היא בגרות ברמת 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90, והיא כוללת הצטיינות בתוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.

בקרית אתא שיעור הנשירה עומד על 0.7 אחוז, ושיעור ההתמדה, תלמידים שסיימו את לימודים במסגרת החינוכית בעיר - 80.4 אחוז. בקרית מוצקין שיעור הנשירה 0.3 אחוז ושיעור ההתמדה 86.7 אחוז.

אחריהן קרית ים, בה שיעור הזכאות לבגרות הינו 75.5 אחוז, וזכאות לבגרות מצטיינת - 2.6 אחוז. שיעור הנשירה 0.9 אחוז ושיעור ההתמדה 76.4 אחוז. בקרית ביאליק שיעור הזכאים לבגרות 73.8 אחוז, וזכאות לבגרות מצטיינת 7.5 אחוז. שיעור הנשירה 1.2 אחוז ושיעור ההתמדה 88.4 אחוז.

נתוני התיכונים
כמו כן, פורסמו נתוני הזכאות לבגרות של כל בתי הספר התיכוניים בקריות. גם כאן הנתונים כוללים את ילדי החינוך המיוחד. התמונה כוללת את שיעור הזכאים לבגרות, אקלים חברתי, שביעות רצון של המורים ועוד.

מהנתונים עולה כי אחוז גדול מהתלמידים ברוב בתי הספר אינם חשים שלמורים שלהם אכפת מהם. יצוין, כי שיעור הזכאים לבגרות הוא נתון אחד בלבד ממכלול פרמטרים, ואין להסיק ממנו באופן גורף על רמת בית הספר.

קרית מוצקין
אורט קרית מוצקין שיעור הזכאים לבגרות 89.3 אחוז. זכאות לבגרות מצטיינת 8.4 אחוז. בשנת 2016 מוקם בית הספר בתחתית הטבלה בקריות, עם 76.6 אחוז. מידת שביעות הרצון של המורים מבית הספר – 67 אחוז. מידת שיתוף ההורים 67 אחוז, נתונים על מעורבות במקרי אלימות וקרבה בין מורים לתלמידים אינם קיימים עקב מיעוט של עונים בסקר.

אולפנא סגולה ממשיך להוביל את הקריות בהפרש גדול כמו בכל שנה, עם שיעור זכאים 97.1 אחוז ובגרות מצטיינת 15.7 אחוז.

מתמידות בראש הטבלה. אולפנה סגולה. צילום: נחום סגל

מידת שביעות רצון של המורים מבית הספר 78%. שיתוף הורים – 76%, קרבה בין מורה לתלמיד, מדד הבוחן באיזו מידה התלמידים חשים שלמורים אכפת מהם עומד על 45% מהתלמידים שחשים אכפתיות מצד המורים. מעורבות באירועי אלימות – 2%.

קרית ביאליק
אורט קרית ביאליק, ששיעור הזכאים ב־2016 עמד על 82.1אחוז, ירד ל-76.8 אחוז, הכולל את כיתות החינוך המיוחד. לבגרות מצטיינת ־ 8.4 אחוז. שביעות הרצון של המורים מבית הספר - 74 אחוז, שיתוף הורים – 83 אחוז, קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים – 26 אחוז, מעורבות באירועי אלימות – 7 אחוז.

קרית אתא
תיכון רוגוזין שיעור הזכאות לבגרות עם 82.6 אחוז, זהה לשנה הקודמת. לבגרות מצטיינת – 4.3 אחוז. שביעות רצון של המורים – 75 אחוז, שיתוף הורים – 82 אחוז, קרבה בין מורים לתלמידים – 32 אחוז, מעורבות באירועי אלימות – 8 אחוז.

ישיבה תיכונית אחוז הזכאים לבגרות 78 אחוז ולבגרות מצטיינת – 9.8 אחוז. שביעות רצון המורים – 82 אחוז, קרבה בין מורים לתלמידים – 45 אחוז, שותפות הורים – 85 אחוז, מעורבות באירועי אלימות – 5 אחוז.

אולפנית שחם שיעור הזכאים לבגרות 86.8 אחוז ובגרות מצטיינת – 18.4 אחוז. שביעות רצון המורים – 75 אחוז, שיתוף הורים – 77 אחוז, קרבה בין מורים לתלמידים – 47 אחוז, מעורבות באירועי אלימות – 3 אחוזים.

קרית ים
תיכון רבין שיעור הזכאות לבגרות – 80.2 אחוז ולבגרות מצטיינת זכאים 3.2 אחוז. גם פה התוצאה דומה מאוד לסקר של 2016. שביעות רצון של המורים מבית הספר – 69 אחוז, שיתוף הורים – 68 אחוז, קרבה בין מורים לתלמידים - 29 אחוז, מעורבות באירועי אלימות – 5 אחוזים.

תיכון רבין. צילום: נחום סגל

תיכון לוינסון שיעור הזכאות לבגרות 75.7 אחוז ולבגרות מצטיינת זכאים – 0. שביעות רצון של המורים – 60 אחוז, שותפות הורים – 73 אחוז, קרבה בין מורים לתלמידים – 38 אחוז, מעורבות באירועי אלימות – 9 אחוז.

קרית חיים
תיכון קרית חיים שיעור הזכאים לבגרות 74.2 אחוז, ירידה משמעותית משנה שעברה, אז שיעור הזכאות עמד על 85.6 אחוז. זכאות לבגרות מצטיינת – 2.4 אחוז. שביעות רצון המורים – 62 אחוז, שיתוף הורים – 67 אחוז, קרבה בין מורים לתלמידים – 32 אחוז, מעורבות באירועי אלימות – 6 אחוז.

התוצאות מעוותות את המציאות
יצוין, כי נתוני הזכאות שאינם כוללים את תלמידי החינוך המיוחד מציגים תמונה שונה. הדבר בא לידי ביטוי בצורה ניכרת בעיקר בקרית ביאליק, שקולטת ילדי חינוך מיוחד מכל מחוז חיפה והצפון.

ברוגוזין קרית אתא שיעור הזכאים עולה מ-82.6 ל-87.7 אחוז ללא כיתות החינוך המיוחד. באורט קרית ביאליק העלייה המשמעותית ביותר מ- 76.8 אחוז ל-83.2 אחוז ללא החינוך המיוחד. בתיכון קרית חיים במקום 74.2 עם חינוך מיוחד ל-77.3 אחוז בלעדיהם.

גם בנתונים היישוביים הדבר בא לידי ביטוי. נתוני הזכאות לבגרות ללא ילדי החינוך המיוחד מעמידים את קרית אתא בראש הטבלה עם 83.4 אחוזי זכאות. אחריה קרית מוצקין עם 79.6 אחוזי זכאות, אחריה בפער קטן מאוד קרית ביאליק עם 79.2 אחוזי זכאות ובסוף קרית ים עם 75.6 אחוזי זכאות לבגרות.