פרסום נתוני המיצ"ב על פי מדד מדלן ונתוני משרד החינוך הפך עד מהרה לשיחת היום בקריות, וגורר לא מעט ביקורת. לטענת גורמי חינוך רבים, אין זה הוגן להשוות בין רשויות ובתי ספר ולהעריך את הצוות החינוכי על פי נתונים אלה, שכן פרמטרים רבים אינם נלקחים בחשבון.

צילום: shutterstock

מבחני המיצ"ב נערכים על ידי משרד החינוך במטרה לבדוק את רמת ההישגים של התלמידים, והעמידה בדרישות המצופות מהם במספר מקצועות ליבה. ביסודי נבחנים התלמידים במקצועות עברית, אנגלית ומתמטיקה, ובחטיבות הביניים נוסף גם מקצוע מדע וטכנולוגיה.

בכל שנה נבחנים תלמידים מאותה שכבת גיל ברשויות שונות בארץ. בשנת 2017 נבחנו בקריות תלמידי קרית ביאליק, קרית ים ואתא, ובבהה"ס המגינים בקרית חיים. בשנת 2016 נבחנו תלמידי מוצקין וקרית חיים (פרט לתלמידי גורדון, שנבחנו ב-2015). שנים שונות ושנתונים שונים משפיעים אף הם על היכולת להשוות בין הישגי בתי הספר.

חטיבת רוגוזין. צילום: נחום סגל

במסגרת המבחנים שנערכו בשנה שעברה, נבחנו תלמידי כיתות ה' בבתי הספר היסודיים ותלמידי כיתות ח' בחטיבות הביניים. בנוסף למבחנים במקצועות הליבה, נבדק גם האקלים הבית ספרי בכל אחד מבתי הספר, הכולל תלונות של תלמידים ומורים על אלימות כלפיהם, יחס למורים ותלמידים, תחושה של תלמידים ומורים כלפי בית הספר ועוד - מידע שלעיתים הוא לא פחות חשוב מהישגי התלמידים במבחנים.

יצוין, כי מדד "מדלן" מבוסס על עיבוד של בחינות בגרות והמיצ"ב, ואיננו מדד רשמי של משרד החינוך. למרות זאת, הוא פופולרי מאוד בקרב הציבור, שמשתמש בו כמקור להשוואה. על פי מדלן, מי שעומדת בראש המדד באזור היא חיפה, עם ציון 64. אחריה קרית מוצקין 61, קרית אתא וקרית ביאליק 54, ובסוף קרית ים 49 - בכולם ירידה לעומת השנה הקודמת, פרט לקרית ים. כמו כן, ניתן לקבל ציון של כל בית ספר על פי המדד וסיכום האקלים החברתי.

חטה"ב יהונתן, קרית מוצקין | צילום: גיל נחושתן

בנוסף למדד מדלן מפרסם משרד החינוך את הציונים של כל בית ספר שנבחן באתר 'מיצ"ב ברשת' של משרד החינוך. כבר לפני שבועיים פירסמנו ב"ידיעות המפרץ" את תוצאות מבחני בתי הספר היסודיים שנבחנו אשתקד בקריות, על פי נתוני משרד החינוך. מנתונים אלה ניתן לקבל מדד על הישגי כל אחד מבתי הספר, אולם יש קושי לקבוע מי הרשות המובילה בחינוך.

מהנתונים עולה, כי מי שהשיג את התוצאות הנמוכות ביותר במקצועות עברית ומתמטיקה בקריות הוא בית הספר בראשית בקרית ים (עברית 59, מתמטיקה 44). ואילו התוצאה הנמוכה ביותר באנגלית היא בבית הספר ביאליק בקרית ביאליק, שגם קיבל את הציונים הנמוכים ביותר בכל המקצועות מקרב בתי הספר בקריה (48).

בית הספר אלמוגים בקרית ים קיבלת את התוצאות הגבוהות ביותר בקריות בכל שלושת המקצועות: עברית 80, מתמטיקה 86, אנגלית 78.

אם מוסיפים להשוואה את בתי הספר שנבחנו בשנה הקודמת (2016) מקרית מוצקין וקרית חיים, אזי מי שהגיע להישגים הגבוהים ביותר באנגלית מבין בתי הספר בקריות הוא ארלוזורוב בקרית חיים (ציון 81), ולהישגים הנמוכים ביותר בית הספר ביאליק (48).

במתמטיקה, הציון הגבוה ביותר הוא של אלמוגים בקרית ים (86), והנמוך ביותר - בראשית בקרית ים (44). בעברית הציון הגבוה יותר התקבל בבית הספר בגין בקרית מוצקין (81), והנמוך ביותר - בראשית בקרית ים (59).

כאמור, בנוסף לתלמידי בתי הספר היסודייים, נבחנו גם תלמידי כיתה ח' בחטיבות הביניים בשלוש רשויות אלה, וכן תלמידי חטיבת הביניים במקיף קרית חיים (שקד) בארבעה מקצועות ליבה: עברית, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה.

מבין בתי הספר בקריות שנבחנו בשנת 2017, הגיעה להישגים הכי גבוהים בכל המקצועות חטיבת הביניים רוגוזין א' בקרית אתא (עברית 68, מתמטיקה 70, אנגלית 75 ומדע וטכנולוגיה 49 - הממוצע הארצי במקצוע מדע וטכנולוגיה הוא 44 בלבד. ההישגים הנמוכים ביותר בכל המקצועות הם בחטיבת הביניים לוינסון בקרית ים (עברית 48, מתמטיקה 46, אנגלית 52, מדע וטכנולוגיה 39).

אם כוללים בהשוואה גם את בתי הספר בקרית מוצקין ובקרית חיים, שנבחנו שנה קודם, התמונה משתנה. בית הספר עם ההישגים הגבוהים ביותר הוא חטיבת יהונתן בקרית מוצקין (עברית 71, מתמטיקה 70, אנגלית 87, מדע וטכנולוגיה 59). יצוין כי הממוצע הארצי בשנה זו היה שונה מהממוצע בשנת 2017.

לנתוני המיצ"ב המלאים ניתן להיכנס לאתר משרד החינוך בקישור הבא.