שר הפנים, אריה דרעי, אישר השבוע את מסקנות הוועדה לחלוקת שטחים, אשר המליצה לחייב את רפאל בתשלומי ארנונה לרשויות הגובלות איתו. על פי ההמלצות, יסופחו כל שטחי מכון דוד, כ-7,000 דונם בקירוב, לקרית ים.

"המעמד המוניציפלי סוכם כבר לפני 15 שנה". מכון דוד. צילום: נחום סכל

כפועל יוצא מכך ומחישוב ראשוני שערכה העירייה, עשוי סכום הארנונה שתשולם בעקבות ההחלטה להגיע ל-80-60 מיליון שקל בשנה. תשלום זה יחליף את "חלף הארנונה" ששילם עד כה רפאל לעירייה, בסך כ-12 מיליון שקל בשנה בלבד.

רק בדצמבר 2017 חתמה העירייה עם רפאל על הסכם "חלף הארנונה", שאז כונה היסטורי, אשר אמור היה להיות בתוקף עד לשנת 2029. עד אז שילם המפעל לעירייה 4.5 מיליון שקל בלבד. ההסכם הזה אף אושר בישיבת מועצה חגיגית, אליה הוזמנו כמה ממייסדי העיר וראשי העיר בעבר, בנימין שנל ובני סטלקול.

כאשר החלה לפעול ועדת הגבולות הנוכחית, שבסופו של דבר המליצה על סיפוח רפאל מבחינת טריטוריאלית לקרית ים, חשש ראש העיר, דוד אבן צור, כי המפעל יתבע אותו על הפרת חוזה חתום. בשלב זה משרד הפנים התערב והבטיח לשפות את העירייה אם תיתבע על ידי רפאל ותפסיד במשפט.

בשל הקרבה לרפאל, הוטלו על עיריית קרית ים מגבלות בנייה קשות. ככל שהאזורים קרובים יותר לגדר המפעל, כך מוגבלת הבנייה לגובה. העירייה טענה בשנים האחרונות כי מגבלות הבנייה גורמות לה הפסדים של כ-20 מיליון שקל בשנה, וניהלה מאבק עיקש נגדן.

בשלב מסוים היא אף הוציאה את עובדיה להפגנה בכניסה לרפאל. תוך כדי המאבק ניהל אבן צור משא ומתן עם רפאל על גובה הפיצוי המגיע לעירייה, אבל בסופו של דבר, ועדת הגבולות היא שקבעה את ההסדר הנוכחי, המבטיח לקופת העירייה עשרות מיליוני שקלים בשנה.

ארבע מדרגות

על פי המלצות הוועדה, בשנת 2018 יועברו לקרית ים ולעכו תקבולים בהיקף של עד 36 מיליון שקל מהכנסות רפאל, ובשנים שלאחר מכן יקבלו שתי הערים כ-25 מיליון שקל בשנה.

שאר הכסף יחולק בין הרשויות האחרות הגובלות בשטח המכון, בהן קרית מוצקין, קרית ביאליק והמועצה האזורית מטה אשר. השר דרעי אמר בשבוע שעבר, כי זהו תיקון של עוול היסטורי שנעשה לרשויות המקומיות.

מעיון בהמלצות ועדת הגבולות, שעל פיהן קיבל שר הפנים את החלטתו, עולה כי הוועדה המליצה לשייך את כל שטחי מכון דוד לתחומה המוניציפלי של עיריית קרית ים. הוועדה המליצה להקצות 2 אחוזים מכל סכום המיועד לחלוקת הכנסות עבור הוצאות תקורה והוצאות נלוות לעיריית קרית ים.

יתרת הסכום תחולק על פי המודל המפורט: במדרגה הראשונה יחולקו התקבולים עד לסך 25 מיליון שקל שווה בשווה בין עיריית קרית ים לעיריית עכו. באופן חד פעמי יחולקו התקבולים עד לסך 36 מיליון שקל עבור שנת 2018 שווה בשווה בין עיריית קרית ים לעיריית עכו.

במדרגה השנייה, כל תוספת של עד 8.22 מיליון שקל מעל לסכום המחולק במדרגה הראשונה יחולק: 5 אחוזים לקרית ביאליק; 5 אחוזים למטה אשר; 20 אחוז לעכו; 20 אחוז לקרית מוצקין; 20 אחוז לקרית ים.

במדרגה השלישית, כל תוספת של עד 8.22 מיליון שקל מעל לסכום המחולק במדרגה השנייה תחולק: 10 אחוז למטה אשר; 22.5 אחוז לקרית ביאליק; 22.5 אחוז לקרית מוצקין; 22.5 אחוז לעכו ו-22.5 אחוז לקרית ים.

במדרגה הרביעית, כל התקבולים שייגבו מעל לסכום המחולק במדרגה השלישית יחולקו שווה בשווה – 20 אחוז לכל אחת מחמש הרשויות: מטה אשר, קרית ביאליק, קרית מוצקין, עכו וקרית ים.

אבן צור ותושבי קרית ים מפגינים מול הכניסה לרפאל, 2016 | צילום ארכיון: נחום סגל

2,000 עובדים

ראש עיריית קרית ים, דוד אבן צור, אשר קיבל בקורת רוח רבה את ההחלטה לאשר את המלצות הוועדה, אמר כי מעתה תוכל העירייה לקדם פרויקטים רבים אשר לא נמצא עבורם תקציב מספיק: "זוהי תוצאה של מאבק ממושך שהובלתי, ואני שמח שגם חברי הוועדה הבינו שלא ייתכן כי מפעל תעשייה גדול כל כך, הממוקם על שטחים מוניציפליים, יהיה פטור מכל תשלום".

כעת מתברר, כי בעקבות הסיפוח של כל שטחי רפאל לקרית ים, עתידים שטחים אלה להיות חלק בלתי נפרד מהעיר, אם יוחלט בעתיד להעביר את המפעל למקום אחר ולפנות את השטח.

מרפאל נמסר: "לא קיבלנו עדיין את הדוח, ולכן אין באפשרותנו להתייחס אליו. נבקש לציין שוב, כי מעמדם המוניציפלי של שטחי רפאל, בהם מכון דוד, סוכם כבר לפני כ-15 שנה, והיו שותפים לו שני הצדדים.

"יש לציין כי רפאל לא נהנה מכל שירות מוניציפלי כזה או אחר, אך לעומת זאת, הוא מהווה מקור תעסוקה לתושבי הרשויות ולתמיכה ענפה בקהילה, עם כ-2,000 עובדים, המשקיעים ותומכים בקהילה וברשויות בהתנדבות.

"כספי הדיבידנדים שרפאל משלם מדי שנה למדינה, שעד היום נאמדים בקרוב ל-2 מיליארד שקל, תומכים גם ברשויות המקומיות".

מעיריית קרית ביאליק נמסר: "ראש העיר, אלי דוקורסקי, מברך על ההסכם שהושג, למענו פעל רבות כדי לתקן את העיוות ההיסטורי. במסגרת ההמלצות של הוועדה הגיאוגרפית, החל משנת 2019 נקבע מפתח שעל פיו עיריית קרית ביאליק תקבל תקבולים ממכון דוד. יצוין, כי ההחלטה לדון בחלוקה של הכנסות רפאל נולדה בעקבות עתירה שהגישה עיריית קרית ביאליק נגד שר הפנים".

מעיריית קרית מוצקין נמסר: "ההחלטה כרגע לספח את רפאל לקרית ים היא לצורך קביעת ארנונה וחלוקתה בין הרשויות. העירייה עמדה על כך שאם רפאל יפנה את המקום בעתיד, זה יהווה שינוי מהותי, ואז יתקיים דיון מחדש לגבי הסיפוח המוניציפלי. למיטב ידיעתנו, זו ההחלטה שתתקבל".