החל מיום ראשון יירשמו דוחות אמת לרכבים מזהמים העוברים על חוק עזר "אוויר נקי". רכב מזהם שייכנס לרחובות בתחומי חיפה וקרית חיים בהם אסורה נסיעה לרכב מזהם, יקבל קנס בגובה של 500 עד 1,000 שקל.

ניתן להתקין מסננים ייעודיים. משאית. צילום אילוסטרציה: זהר שחר

בתחילת פברואר הוצבו ברחבי חיפה וקרית חיים שלטים המורים על מקומות המוגדרים כאזורים נקיים מזיהום אוויר. למקומות אלו נאסרה כניסה של רכבים מזהמים. בשלב ראשון, עד תחילת 2019, נאסרת כניסה של רכבים במשקל של מעל 3.5 טון.

בשלב הבא תוגבל כניסתם של כלל רכבי הדיזל שהוגדרו על ידי ארגון הבריאות הבינלאומי כמזהמים. הצעד נעשה כחלק מחוק עזר עירוני לאיזורים מופחתים פליטות מזהמות מתחבורה. לצורך יישום החוק הכין המשרד להגנת הסביבה קובץ הכולל את כל רכבי הדיזל שהוגדרו מזהמים. מפקחי העירייה הוסמכו לאכיפת החוק, הוצבו שלטי התראה ותמרורים האוסרים על כניסת רכבים מזהמים לעיר.

לבעלי הרכבים המזהמים נשלחו מכתבי התראה, והובהר כי ניתן להתקין מסננים ייעודים במחיר מסובסד. בנוסף, בוצעו הליכי פרסום ושיתוף ציבור לקראת יישום החוק.

רכבים בהם הותקנו המסננים צוידו באישור המעיד כי כלי הרכב אינו מזהם ויכול לנוע באופן חופשי בעיר. במהלך השנה האחרונה הותקנו מסננים בכל האוטובוסים המשמשים בקווי שירות בעיר, והעירייה משאיות אשפה מונעות בגז, אשר יחליפו את צי המשאיות הקיים.

ביום ראשון הקרוב (6.5), לאחר שלושה חודשים בהם ניתנו דוחות אזהרה בלבד, תחל העירייה ברישום דוחות אמת. פעילות האכיפה תתבצע על ידי העירייה, בשיתוף משטרת ישראל. מאז תחילת הפעילות בנושא נבדקו 2,113 רכבים במסגרת יישום חוק העזר, 2,015 מביניהם נמצאו תקנים ועומדים בדרישות החוק, ול-98 כלי רכב נרשמו דוחות אזהרה בלבד, ובעליהם נדרשו להתקין מסננים למניעת זיהום.