בית הספר אלמוגים בקרית ים קיבל את תוצאות המיצ"ב הגבוהות ביותר מבין בתי הספר היסודיים בקריות, שנבחנו בשנת 2017 בשלושה מקצועות.

בית הספר אלמוגים. צילום: גיל נחושתן
בכל שנה נבחנים במבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית) תלמידים מרשויות אחרות בארץ. בשנת 2017 נבחנו במיצ"ב כיתות ה' מ-22 בתי ספר בקרית אתא, קרית ים וקרית ביאליק. המבחן נועד לבחון באיזו מידה עומדים תלמידי בתי הספר היסודיים היסודי ברמת הדרישות המצופה על פי תוכנית הלימודים בשלושת מקצועות הליבה: עברית, מתמטיקה ואנגלית.


לאחרונה פורסמו תוצאות מבחני המיצ"ב באתר משרד החינוך. בקרית ביאליק, בית הספר שהגיע להישגים הגבוהים ביותר במקצועות עברית (77) ומתמטיקה (70) הוא הבונים. בבית הספר נעורים קיבלו את הציון הגבוה ביותר בקריה באנגלית (73). ההישגים הנמוכים ביותר בכל המקצועות היו בבית הספר ביאליק – עברית (61), מתמטיקה (47) ואנגלית (48).

בקרית ים, בית הספר שקיבל את הציונים הגבוהים ביותר בכל המקצועות הוא אלמוגים. ציוניו היו גם הגבוהים מבין כל בתי הספר בשלוש הקריות – עברית (80), מתמטיקה (86) ואנגלית (78). ציונים אלה, כמו גם ציונים בבתי ספר אחרים בקריות, הם גבוהים מהממוצע הארצי של תלמידים בבתי הספר הדוברים עברית, שהוא - עברית 74, מתמטיקה 69 ואנגלית 65. הציונים הנמוכים ביותר בעברית (59) ובמתמטיקה (44) היו בבית ספר בראשית, והציון הנמוך ביותר באנגלית (54) בבית הספר ימית.

בקרית אתא, בית הספר גורדון הציג את הנתונים הגבוהים ביותר בקריה: עברית (78), מתמטיקה (73) ואנגלית (77). בית ספר הצבי ישראל קיבלת תוצאה דומה במקצוע עברית. את הציון הנמוך ביותר בקריה בעברית (67) קיבלו תלמידים בבתי הספר יבנה וירושלים. ביבנה גם הציון הנמוך ביותר במתמטיקה (56) ובאנגלית בית הספר נועם (52).

בנוסף, נבחן אקלים חברתי בכל אחד מבתי הספר כפי שמדווחים עליה מורים ותלמידים. דוח זה נועד לסייע בהבנת האווירה הבין אישית, האינטראקציה הלימודית ותחושות המוטיבציה והמסוגלות הלימודית בקרב התלמידים, המעורבות החברתית-ערכית ועוד. כל הנתונים נמצאים באתר "מיצ"ב ברשת" של משרד החינוך.