צילום: גיל נחושתן בית משפט השלום בחיפה דחה תביעה שהגישה עיריית קרית מוצקין נגד קאנטרי קלאב גלי גיל. תביעה נגדית שהגישה גלי גיל נגד העירייה התקבלה באופן חלקי. הוחלט כי על העירייה לשלם לגלי גיל סכום של כ־250 אלף שקל כפיצוי על קיום חוגים חופפים.

הצטרפו לעמוד של "ידיעות הצפון" בפייסבוק

בתביעה שהגישה העירייה בשנת 2008 טענה כי במסגרת ההסכם עם גלי גיל נקבע כי הקאנטרי ישלם לעירייה דמי שימוש שנתיים בגובה של 0.5 אחוז מסך התקבולים שלו.

העברת הכספים אמורה היתה להתבצע בתום כל שנה. אולם לטענת העירייה הכספים לא שולמו והיא דורשת את התשלום המגיע לה עבור שבע שנים, משנת 2001.

מנגד, טענו בקאנטרי שהעירייה ויתרה על התשלום המדובר. כמו כן, הגישו תביעה נגדית נגד העירייה. בתביעה טענו כי העירייה מפרה הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים. "הנתבעת, בתביעתה שכנגד", נכתב בפסק הדין, "טוענת כי התובעת מקשה עליה בקבלת היתרים שונים, כדוגמת הרחבת חדר הכושר, בעוד היא מקדמת ומגדילה את "ספורטלי" על חשבון הנתבעת.

עוד טענה הנתבעת כי התובעת ממשיכה להפר את הסכם הפשרה גם בימים אלה ומקיימת ב"ספורטלי" חוגים זהים לאלה המתקיימים בגלי גיל".

שופט בית המשפט השלום בחיפה, שמעון שר דן בטענות הצדדים. בפסק הדין דחה את התביעה של העירייה. "לאחר שבחנתי את הראיות לעיל", כתב שר, "אין לי אלא להסיק כי העירייה שתקה במשך השנים, לא הוציאה דרישות לתשלום החוב ואף זנחה את הטענה בהליך שנוהל מול כבוד השופט נאמן, כל אלה מביאים אותי למסקנה כי ויתרה על דמי השימוש".

את התביעה כנגד של גלי גיל קיבל השופט באופן חלקי. הטענות של גלי גיל לגבי תחרות שאינה הוגנת נידחו. מנגד התקבלה טענתם לגבי פיצוי על החוגים החופפים. לפיכך קבע כי על העירייה לשלם לגלי גיל פיצוי בגובה של כ-242 אלף שקל בתוספת 20 אלף שקל עבור הוצאות משפט.