צילום: צביקה טישלר בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דחה את בקשת תאגיד המים של קרית אתא, מעיינות אתא, לבטל את התביעה הייצוגית שהוגשה נגדה. זאת למרות שהתאגיד הודיע כי ביטל בעצמו חלק מהחיובים בגינם הוגשה התביעה. השופט יגאל גריל קבע את המשך הדיונים לחודש מרץ 2013.

הצטרפו לעמוד של "ידיעות הצפון" בפייסבוק

את התביעה הגיש תושב העיר, באמצעות עוה"ד דן נחליאלי ועידו שטיינר, אשר נדרש לשלם היטל פיתוח בתוספת מע"מ. הטענה היתה כי ההיטלים כוללים בתוכם באופן מובנה את המע"מ. כן נדרש לשלם אגרת חיבור, וזאת, על פי התביעה, ללא סמכות ובניגוד להוראות כללי תאגידי המים.

הבקשה בתביעה הייצוגית היתה להפסיק לגבות את אגרת החיבור וכן מע"מ בגין תשלומי היטלים שונים, וכן דרישה להשיב כספים שנגבו, לטענת העותרים, בניגוד לחוק, בסך כ-5.2 מיליון שקל.

תאגיד המים הגיש לבית המשפט בקשה למחיקת התביעה על הסף, ממנה עולה כי עוד בטרם הוגשה העתירה, הוא חדל לגבות אגרת חיבור למפעל המים, וכן תוספות מע"מ מצרכנים שאינם יכולים לקזז מע"מ, דהיינו מצרכנים פרטיים.

עוד נטען, כי אילו המבקש היה מברר את העובדות טרם הגשת התביעה, היה מגלה כי התאגיד חדל לגבות אגרת חיבור כבר בינואר 2012. לטענת התאגיד, עד ליום 31 לדצמבר 2011 לא נאסר עליו לגבות את אגרת החיבור, ותושב העיר שנדרש לשלם אגרה כזו, עשה כן בחודש נובמבר 2010, אז, לטענת התאגיד, כן היה מותר לגבות את האגרה הזו.

עוד נטען בבקשה לדחיית התביעה כי בחודש ינואר 2012 גם הפסיק התאגיד לגבות מע"מ מצרכנים פרטיים, והוא גובה את התוספת רק מעסקים, שעבורם מדובר בהוצאה מוכרת. הנושא היחיד שנשאר במחלוקת, לטענת התאגיד, הוא גביית מע"מ מעסקים, ומכיוון שהתובע אינו במעמד כזה, אין עילה לאפשר לו להמשיך בתביעה. על כן ביקשו למחוק אותה.

מגישי התביעה הגישו תגובה לבית המשפט, בה טענו כי תאגיד המים מנסה להפריד בין חברי הקבוצה שבשמה הוגשה התביעה, לאחר שבמשך שנים לא עשה הבחנה כזו. לדבריהם, לתאגיד אסור לגבות מחיר מעבר לתעריפים שנקבעו בחוקי העזר העירוניים, ובכלל זה אין להטיל מע"מ, ללא קשר לזהות הנושים.

עורכי הדין של התובע ציינו כי יש לקיים דיון ולהציג את מלוא התמונה לפני שמחליטים על גורל התביעה. "בעינינו מודה המשיבה בפה מלא כי היא גובה תשלומים ביתר, וזאת ללא כל הסבר ראוי להמשך הגבייה והרי ברי שבמצב דברים זה, אין לאשר בקשה לסילוק על הסף".

על עמדה זו הגיש התאגיד תגובה נוספת, בה חזר על עמדתו שפעולותיו בהתאם לחוק.

השופט גריל קבע כי לכאורה יש הצדקה למחוק את התביעה הייצוגית, אבל לאור עמדת התובעים כי קיים צורך בדיון מעמיק ובהצגת שאלות למגיש התצהיר, יו"ר התאגיד, יאיר לייפר, בשלב זה ההליך יימשך.
לדבריו, בשלב זה לא ניתן לומר שמדובר במקרה ברור שבסופו התביעה תימחק, ואין לדעת מה יהיו תוצאות התהליך.

שני הצדדים אמורים להגיש את עמדתם לבית המשפט. המשך הדיון נקבע, כאמור, לחודש מרץ.