צילום: דורון גולן תושב קרית אתא נאלץ לשלם 32 אלף שקל על מנת לשמור לעצמו חלקת קבר ליד אשתו בבית העלמין החדש של קרית אתא.

קראו עוד ב-mynet:
מאכער משווק חלקות קבורה
קדישא מוצקין הפקיעה מחיר ביותר מפי שניים
הצטרפו לעמוד של "ידיעות הצפון" בפייסבוק

מתוך חוברת שפרסם משרד הדתות לפני שנה תחת הכותרת "חוברת מידע למשפחת נפטר", מותר לחברה קדישא בקרית אתא לגבות סך של 5,324 שקל עבור מכירת חלקת קבר בחיים. במקרה המדובר דרשה תחילה החברה קדישא, לטענת המשפחה, סכום של 35 אלף שקל עבור חלקת הקבר, אבל בסופו של דבר "התפשרה" על פחות.

ב-21 בספטמבר נפטרה אשתו של תושב קרית אתא (שמו שמור במערכת, א"ג). הוא פנה לחברה קדישא הספרדית בעיר וביקש לרכוש עבורו חלקת קבר בחיים. סעיף 14 לחוק קובע כי החברה קדישא מחויבת לשמור על חלקת הקבורה ליד קברו של נפטר.

חוזר מנכ"ל משרד הדתות משנת 2009 קובע מפורשות כי: "בהתאם לחוק יש לשמור את החלקה הצמודה לחלקת הנפטר פנויה למשך 45 ימים לפחות מיום הקבורה, על מנת לאפשר לבן משפחתו לקנותה מחיים (בעודו בחיים). 'בן משפחה' לעניין סעיף זה הוא - בן זוגו של הנפטר, הורהו, בנו או בתו ואחיו או אחותו.

"בהתאם לחוק, אדם הרוכש חלקת קבר מחיים בחלקה הצמודה לבן זוגו ישלם 80 אחוז מהתעריף הקבוע בחוק. במידה שמדובר בחלקת קבורה המצויה בשטח המוגדר כקבורה רוויה (היינו, בצפיפות של 750 קברים לדונם) מסכום זה יש להפחית עוד 25 אחוז".

הפשרה: 32 אלף שקל
אחד מבני משפחתו של הבעל ציין השבוע בשיחה ל-mynet: "הוא פנה לחברה קדישא כדי לערוך קבורה, המציא את כל האישורים הדרושים וביקש לשמור לו חלקה ליד אשתו מראש. בחברה קדישא סירבו, בטענה שאין מקום, והציעו לקבור אותו ואת אשתו באותה חלקה. הוא סירב. לאחר שהתחנן, אחד מהאנשים פנה ליו"ר החברה קדישא, יהודה תורג'מן, ואז, איזה פלא, יש מקום, אבל רק אם ישלם 35 אלף שקל. היה דין ודברים, ולבסוף הגיעו להסכמה של תשלום בסך 32 אלף שקל. לדעתי, זה גזל ולא רק גזל אלא שוד לאור יום. מנצלים את מצוקת האנשים, וכך אונסים אותם".

בסופו של דבר, נחתם הסכם בין החברת קדישא הספרדית של קרית אתא לבין אותו תושב העיר לגבי רכישת חלקה בבית העלמין החדש של קרית אתא, בצומת אעבלין. בהסכם הוגדרה אותה חלקה "חריגה", אולי על מנת להסביר את המחיר הגבוה שנגבה עבורה, אבל מסתבר כי המחוקק כבר חשב על אפשרויות כאלה.

באותו חוזר מנכ"ל משנת 2009 נכתב מפורשות: "למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התעריף המופיע בתוספת לחוק עבור רכישת חלקת קבר מחיים חל אף במקרה שחלקת הקבר נמצאת בחלקה חריגה, כפי שהוגדרה בהסכם עם המל"ל, וחל איסור חוקי לגבות כל סכום שמעבר לו. ויודגש, אין כל זיקה בין קבורה בחלקה חריגה לאחר פטירה, ובין מכירת חלקת קבר מחיים. קבורה בחלקה חריגה מאפשרת לחברה לגבות תשלום נוסף שמעבר לדמי הקבורה המתקבלים מהמל"ל, אולם אפשרות זו מתייחסת אך רק למקרה של הבאת נפטר למנוחת עולמים. בכל מקרה של מכירת חלקת קבר לאדם בעודו בחייו, יחול התעריף הקבוע בחוק, וזאת, כאמור, אף אם חלקת הקבר מצויה בחלקה חריגה".

מיועד לכהנים
משרד הדתות, שמודע היטב ל"סחר מכר" בתחום מכירת חלקות קבורה תוך ניצול מצוקתם של אבלים, פירסם לפני שנה חוברת מידע למשפחת הנפטר, ושם מפורטים המקרים בהם מותר לגבות כסף עבור חלקת קבר. בחוברת נכתב: "במקרים שתושב הארץ מבקש לרכוש חלקת קבר בעודו בחיים, עליו לשלם לחברה קדישא בעבור חלקת הקבר על פי התעריפים הקבועים בחוק (רשימה מפורטת להלן)".

ואכן, בחוברת יש טבלה מפורטת, תחת השם "תעריפי קבורה לרכישת חלקת קבר מחיים", ובה מפורטים הסכומים שכל חברה קדישא בארץ רשאית לגבות. הסכומים שונים מיישוב ליישוב, אבל בכל מקרה, להוציא את ירושלים, שם הסכום מגיע עד ל-13 אלף שקל, מדובר באלפי שקלים בודדים. לפי החוברת, בקרית אתא מותר לגבות רק 5,324 שקל עבור חלקת קבר לאדם שרוכש אותה בעודו בחיים. בפועל שילם אותו תושב לא פחות מ-600 אחוז יותר עבור החלקה שרכש בבית העלמין בקרית אתא.

יו"ר החברה קדישא הספרדית בקרית אתא, יהודה תורג'מן: "זה שתי חלקות, לא חלקה אחת. זה מקום חריג. אלה הוראות של הביטוח הלאומי. מקום חריג זה מקום שלא קוברים בו, קיבלנו אישור להכריז עליו כחריג, בבית העלמין החדש. זה מקום שמיועד לכהנים. אמרו לו שיש מקום חינם בכפולים ולשמור. אבל הוא רצה רק במקום חריג, שלא קוברים בו רק אנשים שמשלמים. יש לנו כוכים, מכפלות, הוא רצה את המקום הזה, אז הוא צריך לשלם".

במשרד הדתות ביקשו מ-mynet את הפרטים המדויקים של המקרה על מנת לבדוק אותו לעומק מול החברה קדישא בקרית אתא. עם זאת נמסר: "על פי החוק, רכישה בחיים בחלקה חריגה הינה כפופה לתעריף חלקות בחיים של החברה".