צילום: דורון גולן דוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2011 בקרית מוצקין קובע: בכירים בעירייה מקבלים שכר גבוה מזה שאושר על ידי משרד הפנים. כמו כן, העירייה חרגה באופן משמעותי מתקציב היועצים המשפטיים החיצוניים. דוח מבקר העירייה קובע: ניתנו הנחות בארנונה באופן הנוגד את ההוראות.

הצטרפו לעמוד של "ידיעות הצפון" בפייסבוק

בשבוע שעבר התקיימה ישיבת מועצת עיר בקרית מוצקין. תחילה אישרו חברי המועצה את מינויו של חבר המועצה מאיר דהן לסגן ראש עיר. היו שהביעו הסתייגות מהמינוי, אך לבסוף מינויו אושר. בנוסף, על סדר היום הופיעו גם דוח מבקר העירייה ודוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2011.

יו"ר ועדת הביקורת, ניר דובדבני, הודה למבקר העירייה, לירן מזמר, על העבודה הטובה. ראש העירייה, חיים צורי, הודה לדובדבני. הרבה מחמאות ושבחים הרעיפו הנוכחים אחד על השני, אולם דיון ענייני בממצאי הדוחות לא התקיים. חברי המועצה הצביעו על אישור הדוחות והמשיכו הלאה. בכך הסתכם העיסוק בדוח.

דוח הביקורת של משרד הפנים לשנת 2011 בדק בין היתר את שכר הבכירים בעירייה והוצאות העירייה עבור ייעוץ משפטי. מבדיקת שכר הבכירים עולה, כי מספר בכירים מקבלים שכר הגבוה ממה שאושר על ידי משרד הפנים.

היועץ המשפטי מקבל שכר בשיעור 100 אחוז שכר בכירים, בעוד שהשכר המאושר הוא 95 אחוז. בתגובה על כך מסרה העירייה למשרד הפנים כי כאשר הוא החל לעבוד, נהגו על פי הטבלה הישנה. כמו כן, טענו שהוא עלה מ-70 ל־100 אחוז משרה.

כמו כן, מהנדס העיר מקבל 95 אחוז משכר בכירים במקום 90 אחוז. מנהל מחלקת החינוך מקבל 65 אחוז משכר בכירים במקום 57 אחוז. וכן נמצא כי לעוזר האישי של ראש העיר משולם שכר בכירים ותשלומים נוספים של כלכלה וקופת גמל ללא אישור משרד הפנים.

אם לא די בכך שקיימת חריגה בשכר היועץ המשפטי, עוד עולה מהדוח כי קיימת חריגה משמעותית בתקציב להעסקת יועצים משפטיים חיצוניים. בעוד שהתקציב עמד על 350 אלף שקל, הוציאה העירייה סכום כפול, 704 אלף שקל. כמו כן, נטען כי יועצים אלו לא הועסקו כראוי. "העירייה העסיקה עורכי דין חיצוניים שונים במהלך שנת הביקורת ללא חתימה על חוזי התקשרות או הזמנת עבודה כדין", נכתב.

דוח מבקר העירייה לאותה שנה עסק בין היתר במתן הנחות במיסי עירייה. מממצאי הדוח עולה, כי העירייה מעניקה הנחות בארנונה בגובה 1 אחוז למי שמשלם את כל התשלום מראש. ההחה ניתנת למי שמשלם עד תאריך מסוים. אולם בביקורת נמצא שניתנה הנחה גם למי ששילם לאחר המועד שנקבע. סך הכל נמצאו 53 מקרים מסוג זה.

עוד נמצא כי 12 נכסים קיבלו הנחה על נכס ריק, למרות שמועצת העיר ביטלה פטור זה. ההסבר שהעניקה לכך העירייה הוא שבמקרים בודדים ניתן אישור מהנדס העירייה עקב אי יכולת שימוש בנכס. כמו כן ניתנו הנחות בארנונה לאנשים למרות שהם חייבים אלפי שקלים לעירייה.

"מדובר אמנם בזכאים להנחה אוטומטית", כתב מזמר, "אולם הביקורת סבורה כי על העירייה להתנות גם מתן הנחה אוטומטית בסילוק החוב, ובסמכותה אף לבטל את ההנחה". בביקורת שנערכה על התנהלות ועדת ההנחות נמצא כי הוועדה לא עורכת פרוטוקולים של הישיבות. כמו כן, נמצא כי במספר מקרים אישרה הוועדה הנחות עבור שנת כספים קודמת בניגוד לסמכותה.

נושא נוסף שעלה בדוח הוא פעולות פיקוח אכיפה וגבייה של חוקי עזר בענייני איכות הסביבה. ממצאי הדוח חושפים שפקחי העירייה לא הוסמכו לאכוף את חוקי העזר בתחומי הגנת הסביבה.

בנוסף, קיימת אכיפה מועטה של חוק העישון, וכן, אין יחידה סביבתית עירונית. בתגובה על טענות אלו השיבה העירייה כי הסמיכה שני פקחים לאכוף את חוקי העזר להגנת הסביבה. בנוסף, טענה כי הגבירה את האכיפה נגד מעשנים במקומות צבוריים ונגד בעלי עסקים אשר אינם דואגים לניקיון שטח המדרכה הסמוך לבית העסק בחזקתם.