22 התנגדויות הוגשו לתוכנית נמל המפרץ - שטח תפעולי נימלי. האפידמיולוגית הסביבתית אלה נווה: "חוות המכלים לא תפונה, היא תגדל". ראש העיר חיפה הנכנסת, עינת קליש רותם, ביקשה לאפשר לה להגיש התנגדות בשלב מאוחר יותר.

צילום: הפורום הישראלי לשמירה על החופים:

כזכור, בעבר נטען כי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה הוציאה את תוכנית נמל הדלקים מתוכנית נמחל המפרץ. אולם לטענת הארגונים הסביבתיים, תוכנית זו מוכנסת כעת בדלת האחורית. ביום שני החלו הדיונים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה על תוכנית העוסקת בשטח התפעולי של  נמל המפרץ.

לתוכנית זו הוגשו כאמור 22 התנגדויות. בין המתנגדים הארגונים הירוקים, המפלגות הירוקות במועצת העיר וכן, ראש העיר החדשה של חיפה, עינת קליש רותם.

לטענת הנוכחים לדיון הגיעה קליש וביקשה לדחות את הגשת ההתנגדות שלה, מאחר שרק נכנסה לתפקיד. בסופו של דבר ניתנה לה ארכה של חודש בלבד. כמו כן במהלך הדיון נשמעו המתנגדים האחרים. לטענת האפידמיולוגית הסביבתית, אלה נווה, התוכנית צפויה לפגוע קשה באיזור המפרץ.

הנמל החדש. הדמיה: מינהל ההנדסה

"נמל דלק נכלל בתכנית לרבות בהוראות התכנית וכן גם בזכויות בניה של 30,000 מטר מרובע לגובה של 30 מטר, שהם 900,000 קוב נפח", אמרה נווה. "בתוכנית מופיע גם שטח אחסון של 600 אלף קוב לנפט ותזקיקים אחרים. לא ברור איפה הדלקים האלה יאוחסנו.

מהתוכנית עולה, כי לא רק שאין כוונה להעביר את חוות המיכלים מקרית חיים כפי שהובטח קודם, אלא יש כוונה להוסיף מיכלים נוספים לאחסון באיזור החווה.

אם לא די בכך, עם פתיחת נמל הדלקים, צפויה להיות עלייה בשיעור של  10-20 אחוז ברמת זיהום האוויר במפרץ חיפה.

לדברי נווה גם הקונדנסט צפוי להיות לעבור דרך קרית חיים. "צנרת הדלקים תעבור לחוות המיכלים בקרקעות הצפון דרך חוות המכלים בקרית חיים. עדיין לא ידוע היכן יאוחסן הקונדנסט", אמרה.

עוד טענו הארגונים, כי עולה חשד שמיכל האמוניה פונה על מנת שלא להפריע למסוף הכימקלים החדש שיוקם בנמל. מתוך ההתנגדות של הפורום הישראלי לשמירה על החופים.

"בוועדת משנה של ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא עתיד מפרץ חיפה מ-14.06.18 מסתבר מדברי היועצת המשפטית של עיריית חיפה, ימית קליין שמתוכנן מקשר ימי למכליות אמוניה (במקום מיכל האמוניה אשר רוקן בשטח המיועד היום להיות מסוף הכימיקלים), כשהחלק היבשתי של הצינור יעבור בחוות המכלים בקריית חיים. 

"לאור זאת יש מקום לשאול האם מיכל האמוניה רוקן רק כדי לא להפריע להקמת מסוף הכימיקלים  בנמל המפרץ  ותו לא?".