צילום: דורון גולן ראש עיריית קרית מוצקין, חיים צורי, נאלץ לעזוב ביום רביעי שעבר את ישיבת המועצה בעת דיון העוסק בהעברת כספים מהעירייה לעמותת רשת המתנ"סים, מאחר שאשתו, דפנה צורי, משמשת בתפקיד סמנכ"לית התיאטרון העירוני (בפועל אין מנכ"ל), השייך לעמותת רשת המתנ"סים. העמותה מאגדת בתוכה גופים עירוניים משמעותיים: החי פארק (בו שימשה דפנה מנכ"לית), התיאטרון העירוני, קאנטרי קלאב ספורט לי (בו שימשה דפנה מנ"כלית) והספרייה העירונית.

בואו להצטרף לעמוד שלנו בפייסבוק

צורי נדרש לצאת מהישיבה לכמה דקות בשל חוות הדעת שהכינה הוועדה למניעת ניגוד עניינים ברשויות המקומיות במשרד הפנים, בעקבות פניית יו"ר ועדת הביקורת, ניר דובדבני. באפריל 2010 קבעה הוועדה: "נוכח הקשרים בין העירייה לרשת המתנ"סים, אכן עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים בין תפקידו של צורי כראש העירייה לבין העובדה שאשתו משמשת כסמנכ"לית וכאחראית על השיווק בתיאטרון. עם זאת, ניתן למנוע חשש לניגוד עניינים על ידי הימנעותו של צורי מטיפול בנושאים מסוימים".

מרכזת הוועדה, עו"ד יעל אחילאה, פירטה במכתבה לבא כוחה של העיריה, עו"ד משה שחל, מהם הנושאים בהם לצורי אסור לעסוק: "על צורי להימנע מטיפול וכל מעורבות בכל שאלה הנוגעת לתיאטרון, לעמותות שבמסגרתה הוא פועל, וכמובן – להעסקתה של דפנה צורי".

הוועדה הוסיפה בחוות דעתה: "חובת ההימנעות הנדרשת היא מכל טיפול ודיון בנושאים האמורים, בכל מסגרת, ולאו דווקא במסגרת הדיונים הפורמליים של המועצה או ועדה מוועדותיה. במסגרת דיוני העירייה בתקציב, על צורי להימנע מדיון והצבעה בכל סעיפי התקציב הנוגעים לעמותה או לתיאטרון".

בנוסף ציינה הוועדה ציינה כי "יש להבטיח כי הדיון וההצבעה על התקציב השנתי של העיריה יפוצלו לפי סעיפים תקציביים, והמועצה לא תסתפק בהצבעה על התקציב כמכלול".
במכתב של הוועדה מובאת התייחסותו של עו"ד שחל לשאלות שהפנתה אליו הוועדה בנוגע להעסקתה של צורי ברשת המתנ"סים.

"דפנה צורי מועסקת בחוזה אישי כסמנכ"לית וכאחראית שיווק בתיאטרון מאז תחילת שנת 2009, והיא עבדה בשירות העמותה בין השנים 1996-2004. חיים החל לכהן כראש העיר בשנת 1993 ונישא לדפנה בשנת 1997. לחיים צורי לא היתה כל השפעה על מינויה של דפנה צורי. אין בעניינים בהם עוסקת דפנה צורי נגיעה להחלטות העירייה, לחיים צורי אין כל זיקה לעמותה, ואין חשש לניגוד עניינים במקרה זה".

דובדבני תקף בישיבת המועצה את העברת הכספים, 4 מיליון שקל, לרשת המתנ"סים. "ראש העירייה חושב שהציבור מטומטם? האם הוא באמת חושב שאנשים לא מבינים שהמתנ"ס כפוף לעירייה? האם הוא באמת רוצה שנאמין לו שאין לו השפעה על מה שקורה במתנ"ס? בחי פארק? בתיאטרון? ההצגה הזאת הרבה יותר מוצלחת מכל הפקות של התיאטרון אם הוא חושב שמישהו קונה את זה שהוא באמת לא מעורב. איציק הרשקוביץ הוא יו"ר דירקטוריון הנהלת המתנ"סים, והוא היה חבר בסיעה של צורי.

"אשתו של ראש העירייה היא סמנכ"לית ואין מנכ"ל מעליה. חבר שלו, יגאל פדידה, מוכר לו את הרכב והוא מפעיל את החי פארק. אני אומר במקום שיתעסק עם הצגות, שיתחיל לתת דין וחשבון לציבור. העירייה החליטה השנה להעלות את מיסי הארנונה ב-5 אחוז, ולא הוסיפה השקעה של כסף בתחום החינוך. מצד שני, העירייה מעבירה 4 מיליון שקל למתנ"ס בלי שאף אחד יודע להגיד מדוע ולמה. לפני כמה שנים העבירו 2 מיליון שקל, מה קרה השנה? אני טוען שהתיאטרון הא בכייה לדורות, והוא נבנה בגלל משחקי כבוד קטנוניים עם תיאטרון הצפון. כחבר מועצה מותר לי לדעת מה קורה שם? כיו"ר ועדת ביקורת מותר לי לדעת מה קורה בקאנטרי? בספרייה?".

בסופו של דבר העירייה נעתרה לדרישתו של דובדבני והודיעה כי תפגיש אותו עם יו"ר הנהלת רשת המתנ"סים, איציק הרשקוביץ, עם מנהל רשת המתנ"סים איציק ששון ורואה החשבון של הרשת.

מהעירייה נמסר: "ראש העיר הבהיר כי בגלל החשש לניגוד עניינים אינו יכול לקחת חלק בדיון ומיוזמתו יצא מהישיבה וחזר לאחר שהחברים סיימו לעסוק בנושא. דובדבני, שחיפש להפוך את הישיבה לזירת התגוששות ובכך לקבל עוד כותרת בעיתון, לא מצא מנוח לאחר שראש העיר יצא – דבר שסיכל בכך את מזימתו. מן הסתם, הגעותיו של האיש לישיבות המועצה מיועדות אך ורק כדי לתקוף את ראש העיר ולייצר כותרות".