צילום: דורון גולן ראש עיריית קרית ים, שמואל סיסו, הציע למשטרה לסגור את השוק בעיר, אם הוא אכן מהווה סכנה בטיחותית, כפי שטענה המשטרה. כך גילה ראש העיר במהלך ישיבת המועצה, ביום חמישי שעבר, שדנה בנושא השוק.

את הנושא העלה אלון סיסו, שטען כי אינו מתנגד לשוק עירוני, אבל לא בצורה שהוא קיים כיום. לדבריו, השוק מהווה סכנה ופועל בניגוד לכל דין: "אצלנו מתעוררים לאחר אסון. אני לא נגד שוק, אבל לא כך. מדובר במקום פרוץ, לא מגודר, שאינו עומד בכל סטנדרט - לא תברואתי, לא בטיחותי ולא ביטחוני.

"זה לא עניין של קואליציה או אופוזיציה. הכתובת על הקיר, ושאחר כך שלא נתחיל לגלגל פרוטוקולים כדי לראות מתי התרענו על כך. מדובר בפצצת זמן".
ראש העיר ציין, כי השוק פועל כבר מימיו של בנימין שנל בראש הרשות, וכי לא מדובר בשוק עירוני, אלא בהתארגנות של סוחרים.

לדבריו, העירייה הוציאה כבר לפני שנה מכרז לבניית שוק חדש, אך רפא"ל הטילה וטו בשל קרבת המקום למתקניה. סיסו חשף, כי קיבל מכתב בעניין הזה ממשטרת זבולון וכי השיב להם שאם יש סכנה, שהמשטרה תפעל, כפי שהיא פועלת כלפי כל עסק הפועל ללא רשיון. בשלב זה אמר לו אלון סיסו: "למה אתה לא סוגר? יש לך סמכות לכך". שמואל סיסו: "כשאתה תהיה ראש העיר, אתה תוציא צו סגירה. לך יש אלטרנטיבה?". אלון סיסו: "עד שתהיה, תסגור".

בשלב זה גילה ראש העיר, כי הוא מנהל דיונים מתקדמים למציאת אתר חלופי, והביע תקווה שבקרוב יהיה פתרון מוסכם גם על רפא"ל.
בישיבה נדונה עוד שורה ארוכה של נושאים בעקבות הצעות לסדר של חברי האופוזיציה, אלון סיסו ואלי כהן. כהן הציע לבדוק אפשרות אחרת לטיפול בפחי האשפה בעיר, באמצעות הטמנת המכלים, כפי שנעשה בכמה רשויות בארץ.

עוד טען, כי יש בעיה חמורה של ליכלוך בעיר. ראש העיר ציין, כי נושא הניקיון שופר מאוד בתקופה האחרונה, וכי הוא בודק מספר אלטרנטיבות. לדבריו, השיטה אותה מציע כהן נבדקת כיום בקרית ביאליק, ועל פי התוצאות שם, יוחלט אם ליישם אותה גם בקרית ים.

חברי המועצה דנו גם בנושא הניקיון בבית העלמין, וסוכם כי יבקרו שם ביחד עם יו"ר המועצה הדתית, ויבדקו את הנושא מקרוב. חברי האופוזיציה טענו, כי בית העלמין בצור שלום מוזנח ומלוכלך, ואילו אלי גבאי טען, כי לאחרונה נעשה שם מבצע ניקיון רציני.

אלון סיסו העלה את בעיית תאגיד המים ואת הכפלת תשלומי התושבים בעקבות הקמתו. לדבריו, קיבל תלונות רבות על גבייה מוגזמת עבור צריכה משותפת ברבי קומות. ראש העיר השיב, כי התנגד בזמנו להקמת התאגיד מתוך ראייה שזה יביא לעלייה משמעותית במחירי המים וניפוח המנגנון. עוד הוסיף, כי נושא תאגידי המים מטופל כעת על ידי מרכז השלטון המקומי, שמנהל בנושא הזה מאבק ברמה הארצית. לדבריו, כל התלונות על גבייה מופרזת מרבי קומות ייבדקו.

חברי המועצה נפרדו, בתחילת הישיבה, ממנהל המחוז הפורש של משרד החינוך, אהרון זבידה, אשר ציין בדבריו את התקדמות מערכת החינוך בעיר בשנים האחרונות, הודות להכנסת כמה תוכניות לימוד ייחודיות.