צילום: ויז'ואל/פוטוס אם שהסיתה את בנה נגד אביו, תשלם 500 שקל בכל פעם שהבן יסרב להיפגש עם האב - כך נקבע השבוע בבית המשפט לענייני משפחה בקריות.

לאחר שבני הזוג התגרשו, קיבלה האם משמורת על הילדים, ואילו האב זכה להסדרי ראייה. אחד מילדיהם מסרב להיפגש עם אביו, וזה ביקש את התערבות בית המשפט בטענה שהאם מסיתה את בנו נגדו. האם טענה, לעומת זאת, כי הבן לא מעוניין להיפגש עם אביו משום שאינו מספק את צרכיו החומריים.

האם הגיעה לדיון עם בנה, שביקש להגיד את דבריו לבית המשפט. השופטת מרינה לוי נעתרה לבקשה, ושוחחה עם הנער ביחידות בלשכתה. לאחר שיחתם כתבה השופטת: "מבלי לחשוף מילולית את תוכנה של השיחה, לגביה חל חיסיון, התרשמותי היא כי הילד מזדהה עם האם הזדהות מוחלטת. הילד מדבר בלשון רבים: 'אנחנו חושבים....'. כששומעים את הילד, שומעים את קולה של האם, הן בתוכן והן בטון הדיבור. ניכר בבירור שהילד 'הוכן והוזן' היטב על ידי האם לקראת הגעתו לבית המשפט, במסרים אותם מבקשת האם להעביר באמצעותו לבית המשפט.

"הילד עומד לחגוג יום הולדת בשבוע הקרוב. האב ביקש להיות נוכח, אך האם התנגדה בתוקף לכך במהלך הדיון. במהלך השיחה, כשנשאל הילד לדעתו בעניין, התנגד נמרצות לנוכחות האב, כשהוא חוזר על דברי האם. זו רק דוגמה אחת מיני רבות, הממחישה עד כמה הילד מעורב ומעורה בסיכסוך בין הוריו, תוך שהוא מזדהה עם האם ומאמץ את דעותיה ואת תחושותיה.

"ניכר מאוד סבלו של הילד. בלט לעין כאבו כי רב. הילד חש יתום, ללא אב. מעבר לכל, הוא מבקש לעצמו שקט וסיום מהיר של ההליכים. הילד מתגורר פיזית עם האם ועם אחיו הבכור, אליו הוא קשור מאוד. במצב הקונפליקט הקשה בין הוריו, ניתן להבין את בחירתו של הילד שלא לחדש את הקשר עם האב. בין אם הוסת ישירות על ידי האם ובין אם בחר ביוזמתו מתוך הזדהות עימה, לקחת את הצד שלה, רצונו של הילד כיום הוא ברור: שלא לחדש את הקשר עם האב. אך האם זוהי גם טובתו?"

עמדתה של פקידת הסעד, שמטפלת במשפחה, היתה שאין לכפות על הילד קשר עם האב. גם בא כוחו של הילד נקט באותה עמדה, וציין שכפיית קשר על הילד רק תעמיק את התהום שבינו לבין אביו ותפגע בו. השופטת לוי לא קיבלה עמדה זו. בפסק הדין ציינה: "ככלל, אין כופים קשרים משפחתיים. כך ברמת העיקרון, בשל חירותו של כל אדם לבחור עם מי להיות בקשר ועם מי לא. דא עקא: במקרה זה מדובר בנפשו הרכה של נער, אשר על פי סימנים מובהקים, מוסת על ידי האם בצורה מאסיבית נגד האב.

"הילד חשוף לדעותיה ולהתבטאויותיה הקשות של האם כלפי האב, ואף נחשף על ידה להליך המשפטי על כל פרטיו, לרבות כתבי בית הדין והפרוטוקולים של בית המשפט. האם, כאמור, אינה מסתירה זאת, מדגישה בריש גלי כי בנה 'יודע הכל', ואינה מבינה מה רע בחשיפה שכזו.

"באם נקבל את עמדת בא כוח הילד ועמדת פקידת הסעד, הממליצים לא לכפות מפגשים, הרי שהחוטא ייצא נשכר, והאם המסיתה תשיג את מבוקשה על ידי כך שתנתק לחלוטין את הילד מאביו. אך לא ה'שכר' של האם מעניינינו, אלא ה'הפסד' של הבן. על פי גישה זו, עלול הקטין לאבד את הקשר עם האב לעד, עם כל ההשלכות הפסיכולוגיות מכך. האב חש מותש ומיואש. נראה כי בלעדי התערבות שיפוטית, יכול והניתוק בין השניים יתקבע לעד. האב יהיה נפקד מחייו של הבן, והבן יגדל כיתום"

בפסק הדין הדגישה השופטת לוי, כי הורה בעל משמורת (שהילדים בחזקתו) חייב להבטיח קשר רצוף ושוטף בין ילדיו לבין ההורה השני, גם כאשר היחסים האישיים בין ההורים משובשים. מחובתו של הורה בעל משמורת גם לדעת להבחין היטב בין רצונו הוא והאינטרסים האישיים שלו, לבין טובתו של הילד אשר במשמורתו.

"בהקשר זה, אם הילד נכשלה", כתבה השופטת וקבעה, כי האב יפגוש את בנו פעם בשבוע וכי האם אחראית להביא את הילד למפגש. על כל מפגש שלא יתקיים, תשלם האם קנס בסך 500 שקל. הקנס יופקד בחשבון שיפתח בא כוחו של הילד, והכסף יישאר סגור עד שהילד יגיע לבגרות. אם לא תשלם האם את הקנס, רשאי האב להוריד לה 500 שקל מדמי המזונות ולהפקידם בחשבון של הבן.

השופטת לוי: "אין מנוס מלהטיל סנקציה כספית בתקווה שזו, 'דרך הכיס', תרתיע את האם מלהמשיך ולהסית את הקטין נגד האב, ותביא לחידוש הקשר עימו. הירתמות חיובית של האם לתהליך חידוש הקשר, כשהאם תעביר לקטין מסר חד, חלק וברור כי היא מסכימה לחידוש הקשר בינו לבין האב ואף מעוניינת בו, שכן מאמינה היא שזו טובתו, עשויה להביא לתוצאה המיוחלת".