בית המשפט העליון דחה ביום שני את בקשת 'תיאטרון הצפון' לערער על מינויה של ניצה בן צבי למנכ"לית תיאטרון חיפה. בכך הוסרו המכשולים המשפטיים, ובן צבי תוכל להשלים את מעברה מתיאטרון הצפון ולהתחיל בתפקידה החדש.

ביום חמישי שעבר פנה תיאטרון הצפון לבית המשפט העליון בבקשה לקבל רשות ערעור בעניין מינויה של בן צבי למנכ"לית תיאטרון חיפה. הבקשה לרשות ערעור הוגשה לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה דחה בשבוע שעבר את עתירת תיאטרון הצפון, ובכך איפשר לבן צבי להתחיל לעבוד בתפקידה החדש. בן צבי, נכתב בבקשה, התחייבה בחוזה שלא לעבוד בגוף מתחרה אלא רק לאחר תקופת צינון של 12 חודש, אולם בית המשפט המחוזי העדיף להסתמך בפסיקתו על חוק חופש העיסוק.

בפנייה לבית המשפט העליון, שהוגשה באמצעות עו"ד אריק בן ארי, נטען כי בן צבי התחייבה בחוזה שלא לתת שירותים מקצועיים לתיאטרון חיפה למשך 12 חודש מתום עבודה בתיאטרון הצפון. בנימוקי הבקשה נטען כי לפני כשלושה שבועות הגיעה לאוזני בעלי תיאטרון הצפון, גבי בן גלים, שמועה ולפיה אישר דירקטוריון תיאטרון חיפה את מינויה של בן צבי לתפקיד המנכ"לית.

תיאטרון הצפון בניהולה של בן צבי, נכתב, היה בכל השנים האחרונות היריב המשמעותי ביותר של תיאטרון חיפה, שסבל בעשור האחרון מקשיים ניכרים; רבים ממנויי תיאטרון חיפה עברו בשנים האחרונות לתיאטרון הצפון. עוד נכתב כי מטרת העסקתה של בן צבי בתיאטרון חיפה היא שימוש במכשירים שהביאו להצלחת תיאטרון הצפון. כדי למנוע מצב כזה סוכם עם בן צבי כי לא תתחרה בעסקי תיאטרון הצפון במשך 12 חודש לאחר תום תוקפו של חוזה ההעסקה ביניהם.

תיאטרון הצפון טוען כי הודעתה של בן צבי על התחלת עבודתה בתיאטרון חיפה בתוך 30 יום היא הפרה בוטה של ההסכם שחתמה עליו, משום שבין שני התיאטראות מתקיימת בכל עוצמתה תחרות בשנים האחרונות. התיאטרון טוען עוד כי מתן אפשרות לבן צבי לנהל את תיאטרון חיפה ללא תקופת צינון יפגע בתיאטרון הצפון.

בבקשה צוין, כי המחוזי טעה כשהתעלם מפסיקה קודמת, ולפיה אין לתת פרס למי שאינו מכבד את התחייבויותיו בכתב. כמו כן, נכתב כי אם בית המשפט לא ייעתר למנוע את הנזק הצפוי, כתוצאה ממינויה של בן צבי, תיאטרון הצפון עלול להתמוטט, מאחר שאינו נהנה מתמיכה ציבורית בניגוד לתיאטרון חיפה.

שופטת בית המשפט העליון מרים נאור כתבה בהחלטתה: "לא מצאתי עילה להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי. ההסכם בין בן צבי ותיאטרון הצפון כולל התניה נפרדת בדבר איסור פגיעה בסודות מסחריים. הסעיף עומד בעינו והוא מחייב את בן צבי".

השופטת נאור ציינה: "בשים לב לתקופת ההגבלה הקצרה – 12 חודשים – ההחלטה אם לתת או לא שלא לתת צו מניעה יש בה כדי להכריע מבחינה מעשית בגורל ההתדיינות כולה. על כן יש לתת את הדעת למבחן הנוחות; בן צבי תישאר למעשה ללא עבודה אם יינתן צו מניעה. בית המשפט המחוזי לא השתכנע וגם אני לא השתכנעתי כי יש אינטרס קנייני של בן צבי המצדיק את הוצאת הצו".