צילום: עמית מגל בישיבת ההנהלה של הוועד הממונה בקרית חיים, אשר התקיימה ביום שלישי, אושר תקציב אגודת המים לשנת 2011 בסך כ-15 מיליון שקל. הישיבה נפתחה בהדלקת החנוכייה ובדקה דומיה לזכר נספי אסון הכרמל.

יו"ר הוועד הממונה, עודד דוניץ, ציין: "התקציב נושא עימו בשורה לשיפור מהותי באיכות החיים בקריה. חידוש ושיפור התשתיות באופן שיתאים למאה ה־21. אנו עושים הכל על מנת להוביל ולהוות דוגמה בתחום תשתיות המים ואיכותם".

בתחילת השנה יושק אתר אינטרנט הכולל מערכת GIS למיפוי גיאוגרפי של קווי צנרת המים, משמע - מיחשוב מלאי מפעל המים ומתן שירות לתושבי העיר. כמו כן, בארות המים בקריה ימוגנו על ידי מערכות ומצלמות אלקטרוניות, כאשר מצלמות אלו יצטרפו בהמשך לתוכנית למניעת ונדליזם בקרב בני הנוער. חברי ההנהלה ועיריית חיפה חברו לשיתוף פעולה למטרת טיפול בתשתיות המים בקריה. בכל מקום שבו האגודה תחליף צנרת מים, העירייה מצידה תשלים ריבוד וחידוש הכביש והמדרכה משני צידי הרחוב, ובכך תמנע את ההזנחה שאפיינה את רחובות קרית חיים.

בנוסף, עולה מן התקציב כי יושם דגש על טיפול כולל ברישום הנכסים שברשות האגודה והשבחתם. בכוונת האגודה לשפץ בראש ובראשונה את מבנה הארכיון והמשמר האזרחי ברחוב אח"י אילת 14, שכיום נמצא פרוץ ונטוש. לאחר שיפוצו יישקל אם להעביר את משרדי הוועד לשם, או לחילופין להשכירו. כל זאת טעון אישור ההנהלה. נתח מהתקציב, בסך 440 אלף שקל, יועבר למטרת הבחירות.

יו"ר ועדת הכספים של האגודה, אבי ביסקר: "יתרת המזומנים של האגודה מסתכמת בכ-18.5 מיליון שקל, גידול של 10 מיליון שקל מאז כניסתנו לתפקיד". ביתרה זו מתכוננים להחליף את צנרת האזבסט שעדיין לא הוחלפה, וכן להשקיע בתשתיות המים.