צילום: צביקה טישלר הציבור נתן למשטרה את הציון 5 (מספיק בקושי) בסולם 1 עד 10, לגבי מידת האפקטיביות של האכיפה המשטרתית, עליה קלה לעומת שנה שעברה, אז המשטרה קיבלה מהציבור את הציון 4.7, כך עולה מסקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה עבור עמותת אור ירוק בקרב מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל.

שמואל אבואב, מנכ"ל אור ירוק: "מחקרים שונים בעולם מוכיחים כי כמות עבירות התנועה מכל הסוגים היא עצומה, וכי נהגים מרבים לא לציית לחוקי התנועה, בייחוד כאשר הסיכוי להיתפס על עבירה הוא קלוש, בין היתר כיוון שלא כל סוגי העבירות ניתנים לאכיפה ישירה. אין דרך פשוטה לאכוף עבירות כגון אי שמירת מרחק, או מעבר על פס לבן, למרות הסיכון הרב שבביצוען. אפקט ההרתעה מושג בדרך כלל רק באמצעות הגברת הנוכחות הכללית של המשטרה בשטח יחד עם הגברת תחושת הסיכוי להיתפס אצל הנהגים".

שמירת מרחק
על פי הסקר, 70 אחוז מהציבור סבורים כי גדולים הסיכויים לא להיתפס בגין עבירת אי שמירת מרחק מהרכב לפנים. בחלוקה למחוזות, תושבי אזור השרון מובילים עם כ-77 אחוז הסבורים שלא יתפסו בגין ביצוע עבירה זו. לעומתם, 65 אחוז מתושבי אזור הדרום סבורים שלא יתפסו, פחות מכל אזור אחר בארץ.

מעבר על קו הפרדה רצוף
העבירה השנייה אחרי אי שמירת מרחק, אשר שיעור גבוה של הציבור סבור כי לא ייתפס בגינה, הינה עקיפה בקו הפרדה לבן (כ- 45 אחוז). בחלוקה למחוזות, תושבי מחוז השרון מובילים עם 57 אחוז הסבורים כי לא יתפסו או כנראה לא יתפסו, יותר מכל מחוז אחר. מנגד, 39 אחוזמתושבי מחוז ירושלים, הכי פחות מבין שאר המחוזות.

רוב הציבור סבור שהסיכוי להיתפס נוהג בשכרות גבוה
מבין שבע העבירות שנבחנו בסקר, העבירה שלגביה הכי פחות אנשים סבורים שלא יתפסו היא 'נהיגה בשכרות'. רק 26.5 אחוז מהציבור סבור שאם ינהג בשכרות, לא ייתפס או כנראה לא ייתפס. בחלוקה למחוזות, תושבי מחוז ירושלים מובילים בין אלו הסבורים שלא יתפסו על נהיגה בשכרות עם 31אחוז. תושבי אזור המרכז, הדרום והשרון זהים בשיעור הסבורים שלא יתפסו (כ-26 אחוז) ושיעור תושבי מחוז הצפון הוא הנמוך ביותר מבין אלו המאמינים שלא יתפסו אם ינהגו בשכרות (22.5 אחוז בלבד).

אבואב: "העובדה כי רוב הציבור מאמין שייתפס אם ינהג בשכרות היא תוצאה של מאמץ מתמשך של המשטרה לאכוף ביתר שאת את נושא הנהיגה בשכרות. אם בשנת 2005 ביצעה המשטרה 3,400 בדיקות אלכוהול לנהגים, הרי שבשנת 2009 מספרן עלה ל- 630,000 בדיקות והיעד לשנת 2010 הינו מיליון בדיקות אלכוהול לנהגים. התוצאה הישירה של כך היא הרתעה מרשימה בכל הקשור לתפיסת הציבור את סיכויו להיתפס על נהיגה בשכרות וכפועל יוצא, גם ירידה במספר הנהגים העולים שיכורים על ההגה".

כל נהג שני בישראל נעצר לבדיקת רישיונות בשנה החולפת
לצד ההערכה הנמוכה שהציבור נותן למידת האפקטיביות של אכיפת המשטרה, קרוב למחצית הציבור (47 אחוז) דיווחו כי נעצרו על ידי שוטר בשנה האחרונה לצורך בדיקת רישיונות. גם כאן, בדומה לבדיקות האלכוהול, המשטרה הגדילה משמעותית בשנים האחרונות את מספר מפגשי 'שוטר-נהג' ובשנת 2010 היעד עומד על 2.5 מיליון מפגשים.

בחלוקה למחוזות, 60 אחוז מתושבי מחוז הצפון דיווחו כי נעצרו במהלך השנה האחרונה לבדיקת רישיונות על ידי המשטרה, יותר מכל אזור אחר בארץ. מנגד, תושבי מחוז המרכז נעצרו הכי פחות (40 אחוז).

החמירו עם עברייני התנועה
למרות ההערכה הנמוכה שנותן הציבור לאכיפה המשטרתית ולכך שהסיכוי להיתפס בעת ביצוע עבירת תנועה נמוך, בכל הקשור לענישה (ביהמ"ש), 78 אחוז מהציבור סבור כי יש להחמיר עם עברייני התנועה. בראש המבקשים להחמיר נמצאים תושבי מחוז מרכז (82 אחוז) ומנגד, תושבי מחוז השרון (72 אחוז).