צילום: רוני ניר כל מחלוקת בין מינויי מנהרת הכרמל לבין חברת כרמלטון, המפעילה את המיזם, אמורה להתברר בבית משפט בתל אביב.

כך עולה ממכתב חריף ששלחה לשכת עורכי הדין להנהלת כרמלטון. יו"ר הלשכה, עו"ד רחל בן ארי, אומרת כי כל תושב שחתם על הצטרפות כמנוי לנסיעה במנהרות שחוצות את חיפה ושנפתחו לתנועה בשבוע שעבר, חתם על הסכמה על פיה מחלוקות בין החברה ובינם יתבררו בתל אביב.

בן ארי כותבת: "מבט קצר בתנאים הכלליים של הסכם ההצטרפות ובסעיף הסמכות המקומית מעלה תהיות ומקומם ביותר: תושבי חיפה, שהינם מן הסתם המשתמשים העיקריים במנהרות, ייאלצו לפנות לבית משפט בתל אביב במקרה שיתעורר בינם לבינכם סכסוך כלשהו.

"כן, כך קובע סעיף 19 להסכם. לאן הגענו? חברה חיפאית, מינהרות חיפאיות, תושבים מאזור חיפה ובנותיה. והתביעות? ההליכים המשפטיים? – אלה יתנהלו במדינת תל אביב. יש בכך משום פגיעה קשה בתושבי חיפה והסביבה, טרטור והכבדה עליהם".

עו"ד בן ארי טוענת עוד כי יש בהסדר זה משום פגיעה של ממש בציבור עורכי הדין באזור חיפה, אשר יהיה פחות אטרקטיבי לציבור המתדיין עקב העדר יתרון של נגישות ו"מגרש ביתי", עלויות של נסיעות והקדשת ובזבוז זמן דרך. בן ארי, במכתבה שנשלח לשר התחבורה ולראש עיריית חיפה, דורשת כי סעיף סמכות השיפוט בהסכם ההצטרפות ישונה.

מחברת כרמלטון נמסר: "בינתיים רוב הדיונים בנושאים האמורים מתנהלים במסגרת ועדת הערר, שהיא מוסד שהרכבו ומקום התכנסותו נקבעו על ידי רשויות המדינה. באותם מקרים שלא ייפתרו בוועדת הערר, נבקש כי מקום הדיון יהיה בחיפה".