בעלי תיאטרון הצפון, גבי בן גלים, הגיש לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להוצאת צו מניעה זמני האוסר על המנכ"לית לשעבר, ניצה בן צבי, לשמש מנכ"ל תיאטרון חיפה. בבקשה, שהוגשה ביום חמישי בשבוע שעבר באמצעות עו"ד אריק בן ארי, נטען כי בחוזה של תיאטרון הצפון עם בן צבי נכתב כי ייאסר עליה לעבוד בגוף מתחרה לתיאטרון הצפון במשך שנה מתום העסקתה בתיאטרון הצפון.

בתצהיר התגובה שהוגש באמצעות עו"ד אופיר רחבי, טוענת בן צבי בין היתר כי בתפקידה כמנכ"ל תיאטרון חיפה לא תעסוק בשיווק ומכירות אלא בהפקה ויצירה. ביום ראשון ידון בית המשפט בבקשה.

בן גלים אמר השבוע: "אנחנו נאלץ את ניצה לכבד את ההסכם האומר ש-12 חודשים לאחר שהיא מפסיקה לעבוד בתיאטרון הצפון, אסור לה להתחרות בנו בשום דרך. המעבר שלה, בדרך שהיא עשתה את זה, אומר הכל. ננסה למנוע את זה דרך בית המשפט. בפועל היא כבר התחילה לעבוד בתיאטרון חיפה. היום (שני –א"ג) מסרו לידיה את הבקשה שלנו לצו מניעה וגם קיבלנו ממנה את האוטו של העבודה חזרה".

עו"ד בן ארי: "את החוזה ניסחו התיאטרון וניצה, וכתוב בו במפורש שהמנהלת מתחייבת ש'לא להתחרות בעסקי התיאטרון במשך 12 חודשים לאחר תום תוקפו של הסכם זה'. יש גם סעיף שמתייחס לאופן שבו מסיימים את יחסי העבודה ובו כתוב כי 'לכל צד שמורה הזכות במהלך תקופת תוקפו של ההסכם להביא הסכם זה לידי גמר בהודעה מוקדמת בכתב של 30 יום מראש'. כלומר, במשך 13 חודש ניצה לא יכולה להתחרות בתיאטרון הצפון".

בן צבי הפסיקה לפני כשבועיים את עבודתה בתיאטרון הצפון באקורד סיום צורם למדי. בבקשה לצו מניעה נכתב כי "בשבוע שעבר הגיע לאוזני בן גלים שמועה לפיה אישר הדירקטוריון של תיאטרון חיפה את מינויה של בן צבי כמנכ"לית. בן צבי לא הודיעה לתיאטרון הצפון על כוונתה להגיש מועמדות לתפקיד".

עוד נטען בבקשה לצו המניעה: "אין חולק כי תיאטרון הצפון ותיאטרון חיפה הינם מתחרים ברורים על אותו פלג אוכלוסייה. בן צבי בעצמה הובילה בעוז את התחרות עם תיאטרון חיפה, כאשר היא מתנגדת כל העת להצעות לשיתוף פעולה בטענה ששיתוף הפעולה יחזק את תיאטרון חיפה".

בתצהיר התגובה טוענת בן צבי כי תיאטרון הצפון מביא עובדות שאין להן נגיעה למציאות. בנוגע לנסיבות סיום תפקידה נטען בתצהיר כי "עם קבלת הידיעה כי בן צבי אושרה בוועדת המכרזים ב-15.11, ביקשה להיפגש ולשוחח באופן אישי עם גבי בן גלים, אבל בידי בן גלים לא עלה להיפגש עימה עוד באותו יום אלא רק למחרת, ובפגישה הודיעה לו על רצונה לסיים את תפקידה בתוך 30 יום.

"היא הודיעה לו כי ברצונה לסיים את תפקידה, והוא התלבט עימה את מי ראוי יהיה למנות תחתיה. בן גלים מנסה לטרפד את המינוי משיקולי נקמנות ובגלל שנעלב ממנה תוך שהוא מעיד כי הרגיש כ'בעל נבגד'".

בנוגע לתחרות המסחרית בין שני התיאטרונים, נכתב בתצהיר כי תפקידי המנכ"ל בתיאטרון חיפה רבים ומגוונים – אדמיניסטרציה, ניהול הפקות וגיוס תקציבים, הפקת פסטיבלים, עבודה מול יוצרים, ולכן אין להחשיב אותה כמי שמתחרה בתיאטרון הצפון מבחינה מסחרית-שיווקית.