צילום: דורון גולן השוק החדש ("שוקרן") באזור התעשייה בקרית אתא נפתח ביום שני לאחר שבמשך שבועיים השביתו הסוחרים את פתיחתו. השוק, שאמור היה להיפתח ביום רביעי לפני שבועיים וחצי, הושבת על ידי הרוכלים בעקבות מה שכינו "הפרה בוטה וגסה" של הסכמים שחתמו ב-2009 עם העירייה.

לאחרונה שכרו הרוכלים בשוק את שירותיו של עו"ד אלי סרור, ובסוף השבוע שעבר הוא נפגש עם הנהלת העירייה. בסופו של דבר הוסכם כי הרוכלים יפתחו את השוק, הממוקם ברחוב הגבורה.

לטענת עו"ד סרור, מתברר בדיעבד כי הסוחרים לא הבינו את תנאי ההסכם שחתם עורך דינם הקודם עם העירייה בשנת 2009.
עיקר הטענות של הסוחרים בשוק עסק בגובה התשלום שדרשה מהם העיריה לשלם. לטענתם, הם נדרשו לשלם סכום של 2,000-3,700 שקל בחודש. אבל בפגישות שקיים עו"ד סרור עם הנהלת העירייה הובהר כי 75 סוחרים נדרשים לשלם דמי ניהול חודשיים בסך 1,200 שקל עבור דוכן, ואילו הרוכלים החריגים בשוק, 13 במספר, נדרשים לשלם 3,200 שקל בחודש.

"90 אחוז מהסוחרים בשוק ישלמו סכום של 1,200 שקל בחודש עבור דמי ניהול, ומי שיתווסף כחריג ישלם בנוסף על זה עוד סכום של 2,000 שקל בחודש", אמר ביום ראשון עו"ד סרור. "היתה אי הבנה לגבי הסכומים, והסוחרים חשבו שהם נדרשים לשלם יותר מכפי שרוצים מהם באמת. בנושא השני שהיה שנוי במחלוקת – לגבי עיצוב הדוכנים ואיך הם ייראו – הגענו להסכמה שהסוחרים יפנו לעיריה בעניין הזה והעירייה תטפל בכל מקרה לגופו".

מהעירייה נמסר: "העירייה איפשרה את פתיחת השוק לאחר שהרוכלים חתמו על מסמך ובו התחייבות לקיים את הוראות ההסכם המקורי שנחתם עימם. העירייה לא שינתה דבר מעמדתה ורק לאחר קבלת התחייבות הרוכלים נפתח השוק לרווחת התושבים".