צילום: דורון גולן חברי האופוזיציה בקרית ביאליק דורשים ייצוג תקין בוועדת המכרזים ובוועדת ההנחות בארנונה. כיום הנציג מטעמם הוא רפי ורטהיים, ששוהה בגרמניה, בפעילות ציבורית. לטענת החברים, הדס צור, ענת זיו, ירון מזוז, גל הדרי ומרגלית הרצברג, בחלק מהוועדות החלוקה אינה נכונה ואינה על פי חוק.

הדס צור טוענת כי לאחר שינוי הרכב מועצת העיר בקרית ביאליק, בו התגבשו חמישה חברי מועצה באופוזיציה, ראש העירייה ערך שינוי בהרכב ועדות העירייה.

צור מסבירה: "ועדת כספים הורחבה משלושה לשבעה חברים ונמצאים בה שני סגני ראש העיר ושני נציגים מהסיעה של דוקורסקי. בוועדת הכספים הקצו מקום אחד בלבד לחברי אופוזיציה, על אף ששישה חברים מתוך 15 זכאים באופן יחסי לנציגות של שני חברים בוועדה זו".

בנוגע לוועדת המכרזים וכן לוועדת ההנחות בארנונה, טוענת צור כי הרכבן צומצם על ידי ראש העיר לשלושה חברים, כאשר בוועדות רגישות אלה יושבים שני סגני ראש העיר ונציג אופוזיציה אחד, רפי ורטהיים. בישיבת מועצת העיר האחרונה העלתה הדס צור הצעה לסדר, לפיה על מועצת העיר למנות חבר אחר מטעמם.

חמשת חברי האופוזיציה ונציג הקואליציה, צביקה ברקאי, תמכו, אך ראש העיר ביקש להסיר את ההצעה מסדר היום, ובתמיכת הקואליציה היא הוסרה.

צור מדגישה: "אנחנו מאוד מעריכים את מפעלו של ורטהיים בעיר, אך לא יעלה על הדעת ששתי הוועדות החשובות בעירייה יאוישו על ידי חבר אופוזיציה שגר מעבר לים ולא יכול להיות נוכח בהן. יוצא מצב אבסורדי בו יושבים שני סגני ראש עיר ומחליטים לבדם על כל המכרזים בעיר וכל ההנחות בארנונה שיינתנו לתושבים.

"ההחלטה של ראש העירייה למנות אותו על אף שהוא שוהה בחו"ל, ועל אף שישנם עוד חמישה חברי אופוזיציה שיכולים לבוא במקומו, מלמדת על הנהגה אפורה ופחדנית שיש לה מה להסתיר מחברי האופוזיציה ומהציבור בכלל".

ורטהיים מסר בתגובה: "אני מסכים שיש למנות מחליף לוועדות אלו. שוחחתי עם ראש העיר כשהייתי בביקור. הבטחתי לגל הדרי שיחליף אותי בוועדת הנחות בארנונה. לגבי ועדת מכרזים, עלינו להחליט ביחד, כל חברי האופוזיציה. מכתב מסודר לראש העיר יימסר בהמשך".