צילום: גיל נחושתן במסיבת עיתונאים שהתקיימה השבוע, בלשכת ראש העיר, במעמד מבקר העירייה, אייל לוי, ציין ראש העיר שוב כי הוא מתכוון להעניק פטור מארנונה לזוגות צעירים בשנה הראשונה לנישואיהם.

כזכור, נושא זה כבר עלה לפני כשלושה חודשים בישיבת המועצה, וחבר המועצה, גל הדרי, פנה למנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, רני פינצי, בבקשה לדעת האם הדבר אפשרי. בתשובה שהתקבלה נקבע כי ההנחה אינה חוקית ואינה בגדר סמכות העירייה.

אם כן מדוע דוקורסקי נחוש בדעתו להבטיח הבטחות. לטענת ראש העיר המטרה היא למשוך אוכלוסייה צעירה לביאליק, וכן על מנת שתאושר החלטה זו על משרד הפנים והאוצר יחוקק חוק, שיחול על כל הרשויות המקומיות.

בהמשך מסיבת העיתונאים אמר ראש העיר כי קיבל החלטה, המגובה על ידי הקואליציה, כי לא תועלה הארנונה בשנת 2011, בקרית ביאליק. זאת, לאחר שהארנונה כבר הועלתה השנה בכ-6 אחוז. הנושא, לטענת דוקורסקי, טעון את אישור משרד הפנים והאוצר. חברי מועצת העיר גל הדרי והדס צור התנגדו בזמנו לעליית הארנונה.

צור: "אני קוראת מעל לדפי העיתון שראש העירייה מכריז כי בשנת 2011 לא יעלו המיסים בעיר. באמת תודה רבה לראש העירייה שחס על נתיניו, תושבי העיר, והחליט שלא לעלות בשנה השנייה ברציפות את מיסי הארנונה. יחד עם זאת העמיס אגרת שמירה והקים תאגיד מים עירוני שייקר את מחיר המים".

עוד מוסיפה צור: "ראש העירייה מפזר כותרות שנראות ונשמעות טוב בעיתון על אף שאין להן בסיס מובטח - והכל כדי להשכיח מהתושבים את העובדה שהעלה את הארנונה בעיר ביותר מ-6 אחוז ב-2010. אני רק מקווה שהציבור לא יישכח".