שבוע לאחר פרסום דוח מבקר המדינה שהתייחס למצב הניקיון בחוף קרית ים, יצאו השבוע תלמידי קרית ים לרצועת החוף הסודית ביותר במדינה הנמצאת בתוך מפעל רפא"ל וניקו אותה מכל הפסולת המצטברת שם במשך כל השנה. מבצע הניקיון הזה הוא מסורת של שנים והוא נערך לקראת יום הניקיון הבינלאומי.

המבצע מתקיים זו השנה הרביעית ברציפות כאשר לפניה משתתפים התלמידים בחוויה ייחודית של ביקור ברפא"ל. במסגרת הפעילות הם שמעו הרצאה על הרשות לפיתוח אמצעי לחימה והרצאה בנושא איכות הסביבה ומשמעות ניקוי הים, מפי נציגה של המשרד להגנת הסביבה.

מבצע הניקיונות השנתי הוא חלק מפרויקט קשרי הקהילה ההדוקים של רפא"ל עם קרית ים. בעירייה ציינו כי הפסולת שאספו תלמידי בית הספר רודמן היא פסולת אשר נפלטת מהים ואיסופה בידי התלמידים מונע את חזרתה אל הים ופגיעה סביבתית.

לצד ערמות הפסולת שנערמו הילדים התפעלו גם ממציאת שלד של צב ים וכן בקבוק חתום עם מכתב אשר תוכנו הועבר לבדיקת מדעני רפא"ל.

אדי גל