צילום: הרצל יוסף עיריית קרית מוצקין הפחיתה יותר משני שלישים מחוב ארנונה של אם לארבע בנות במשפחה חד הורית, בעקבות עתירה שהגישה האם לבית המשפט. האם, שבבעלותה דירה ברחוב החשמונאים בעיר, פנתה לבית המשפט המחוזי בחיפה וטענה כי אינה חייבת 26 אלף שקל, כפי שדרשה העירייה, מכיוון שהחוב התיישן.

לטענת האם, העירייה קבעה שהחוב עומד על יותר מ-26 אלף שקל, והחליטה לפעול לגבייתו באמצעות עיקול משכורתה, המשמשת למחייתן של חמש נפשות. עוד טענה, כי פנתה פעמים רבות לעירייה בבקשה להסדיר את החוב, אך נענתה בשלילה.

ב-2 בספטמבר שלחה האם, באמצעות עורך דין, בקשה להסדיר את החוב תוך מחיקת חובות לכאורה שנוצרו לפני יותר משבע שנים ולפיכך התיישנו. היא ביקשה לקזז מהחוב הנחה בשיעור 80 אחוז לה היתה זכאית בשנים 2005-2004, מכיוון שבתקופה זו חייתה עם בעלה, שניהם לא עבדו ולא היתה להם כל הכנסה.

העותרת התגרשה מבעלה בסוף 2007, אבל הוא המשיך להתגורר בדירה עד לסוף שנת 2009 בשל העדר יכולת כלכלית להשיג דירה משלו. בתחילת 2009 הגישו בקשה להנחה בשיעור 60 אחוז בשל היותם שש נפשות שהתקיימו מהכנסה של 5,200 שקל ברוטו. בעתירה נטען, כי העירייה דחתה את הבקשה וקבעה כי לא תינתן כל הנחה. רק בשנת 2010 היא קיבלה הנחה רטרואקטיבית בשיעור 20 אחוז בלבד, בעקבות היותה אם חד הורית.

עוד טענה העותרת, כי באוגוסט העירייה עיקלה שלא כדין את משכורתה מבלי שפעלה קודם לכן באמצעות תביעה כספית רגילה, שנגדה יכולה היתה האם להתגונן. לטענתה, העירייה קבעה שיש לה חוב, קבעה את גובה החוב וקבעה באילו הליכים לנקוט לגביית החוב. היא ציינה, כי העירייה בחרה את המוצא הקל והנוח ביותר מבחינתה ופנתה ישירות להליכי גבייה דרקוניים בטענה לחוב ענק, שלא ברור מהיכן צמח.

עוד פחות ברור, טענה העותרת, מדוע נזכרה העירייה רק כעת להטיל עיקול ולפעול לגבייתו: בעתירה נכתב כי החוב, או חלקו, נוצר בשנת 2000, ואילו העירייה נקטה בהליך הגבייה ב-2010. העותרת דרשה לקזז מהחוב חיובים מהשנים 2004-2000, לקזז הנחות להן היתה זכאית ב-2005-2004 ולזקוף לזכותה תשלומים ששילמה על חשבון החוב שלא התיישן.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד שלמה עבדי, נכתב כי העירייה "נרדמה" על זכויותיה, המוכחשות, במשך יותר מעשר שנים, בעוד שהיתה צריכה לפעול בתום לב. השיהוי חסר תום הלב, כך נטען, גרם לחוב לתפוח ולצבור הפרשי הצמדה וריבית מבלי שהעירייה דרשה את החוב, ולא פעלה כדי לגבות אותו.

בסופו של דבר, הגיעו הצדדים להסכמה כי ישולמו 8,000 שקל ויבוטל העיקול על המשכורת של האם.