צילום: גיל חרנק בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל בסוף השבוע שעבר התקשרות של עיריית קרית מוצקין עם חברת 'אוקטופוס מדיה בע"ממ' מאחר שלא עמדה בתנאי הסף של המכרז לפרסום חוצות בעיר. השופט אלכס קיסרי קיבל את טענת העותרת, חברת 24 טי.וי בע"מ, כי העירייה שינתה את נוסח שאלות ההבהרה למכרז כדי לאפשר לאוקטופוס להתמודד על המכרז.

השופט קיסרי הורה לעירייה ולאוקטופוס לשלם, כל אחת בנפרד, לחברת 24 טי.וי בע"מ סכום של 10 אלף שקל בצירוף מע"מ עבור שכר טרחת עורכי דין. בכך נתן בית המשפט מעמד של קבע לצו ביניים שהוציא ביום ראשון בשבוע שעבר האוסר על העירייה להתקשר עם חברת אוקטופוס במכרז.

עיקר טענתה של העותרת, שיוצגה בידי עו"ד צבי בן חיים, הוא שקיים "חשש ממשי להטיית המכרז" על מנת שאוקטופוס תזכה בו וכן בוצעה התאמה מכוונת כדי שיתאים ל"מידותיה" של אוקטופוס שאינה עומדת בתנאי הסף של המכרז: במכרז שפרסמה העיריה בחודש מאי נקבע כי על החברה הזוכה במכרז להיות בעלת ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2009-2005 בתחום פרסום החוצות. ואולם השופט קיבל את טענת העותרת כי אוקטופוס ובעלת המניות בה הוקמו שתיהן בשנת 2008, ולכן אין ברשותן את הניסיון הדרוש לעמידה בתנאי המכרז.

בעייתיות נוספת במכרז נגעה לסעיף התנאי של היקף הכנסות, בו נקבע כי "ניתן להציג מחזור הכנסות של החברה האם" (אוקטופוס נמצאת בבעלות חברה מאוסטרליה – א"ג). בשאלות ההבהרה למכרז נשאלה השאלה אם ניתן להגיש אישור רואה חשבון מחו"ל והתשובה היתה "לא. נדרש אישור רואה חשבון ישראלי".

ואולם אוקטופוס הגישה בכל זאת אישור רואה חשבון אוסטרלי, שבו הוא אישר שמחזורה הכספי בשנים האחרונות היה יותר ממיליון דולר אוסטרליים בשנה. למרות זאת, בדיון שקיימה ועדת המכרזים של העירייה ב-4 באוגוסט הוחלט שחברת אוקטופוס עומדת בתנאי הסף של המכרז וכי הצעתה היא ההצעה הטובה ביותר ובהתאם לכך הומלץ לקבוע שהיא הזוכה במכרז.

בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, קבע כי אין בידי העירייה להראות ששינוי תנאי הסף נעשה בהליך מנהלי תקין וכי חברת אוקטופוס ביקשה שתנאי הסף ישונו. "לא צריך להרחיק עדות כדי להבין שהשינויים שביקשה אוקטופוס נועדו לאפשר לה להשתתף במכרז", כתב השופט קיסרי בפסק הדין.