צילום: גיל נחושתן השר להגנת הסביבה גלעד ארדן הורה לאנשי משרדו לבחון חלופות לאחזקת אמוניה במסוף כימיקלים במפרץ חיפה בעקבות סיכונים העלולים לנבוע מאחזקת ושינוע הנוזל הכימי בקרבת אזורי מגורים.

חברת אתוס אדריכלות, תכנון ובניה, זכתה במכרז לבחינת חלופות היבוא, האחסון, הניפוק והשינוע של האמוניה במפרץ והיא תגיש את מסקנותיה בנושא למשרד תוך כמה חודשים.

האמוניה משמשת כחומר גלם בסיסי בתעשייה (דשנים, תרופות, שמרי לחם, מערכות חיטוי וכו') וכן כחומר הקירור העיקרי לבתי קירור במפעלים ומחסני מזון. כיום, רוב האמוניה מאוחסנת במיכל במסוף הכימיקלים במפרץ חיפה, שנבנה בשנות ה- 80 עם הגנות על פי דוח שהוכן ברפא"ל ועל פי דרישות הג"א .

בעקבות מלחמת לבנון השנייה בחנה ועדה ציבורית, בראשות האלוף במיל' הרצל שפיר, את ההיבטים של הערכות והתגוננות בכל הקשור לחומרים מסוכנים במפרץ חיפה בעת שגרה ובשעת חירום. הוועדה מצאה כי ננקטו אמצעי מניעת סיכון מספקים - בתוספות מסוימות שבוצעו במסוף על ידי חברת חיפה כימיקלים.