צילום: גיל נחושתן חבר מועצת עיריית קרית ים, אלי כהן, שיגר השבוע מכתב לראש העיר, שמואל סיסו, בו דרש ממנו להביא לדיון במועצת העיר את המשך כהונתו של אדם אמילוב בראש ועדת ביקורת.

במכתבו טוען כהן כי באחת מהישיבות הראשונות של מועצת העיר, לאחר הבחירות, מונה אמילוב, שאז לא היה באופן רשמי חבר בקואליציה העירונית, לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת. גם בקדנציה הקודמת מילא אמילוב את התפקיד .

אבל המצב השתנה לפני מספר חודשים, כאשר אמילוב הצטרף לקואליציה ומונה לתפקיד סגן ראש העיר. כהן ציין במכתבו לסיסו: "הרי ידוע לך כי הדבר הינו בניגוד להוראות החוק וכללי מינהל תקין ומהווה טעם לפגם להתנהלות העירייה. לפיכך, אבקש תשובתך ועמדתך באשר לנושא הנ"ל ולהביא הנושא לדיון בישיבת מועצת העיר הקרובה".

יצוין, כי אחת מהכרעות בג"ץ המפורסמות ביותר מתייחסות למינוי חבר הנהלת העיר לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת בעיריית פתח תקווה.

השופט אהרון ברק פסק בזמנו: "אסור לו לעובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים", קרי בין תפקיד מבקר, כיו"ר ועדת ביקורת לבין תפקיד חבר הנהלה או במקרה של קרית ים סגן ראש העיר. מאז אותו בג"ץ מפורסם, בשנת 1979, קיים נוהל ברשויות שבראש ועדת ביקורת עומד איש אופוזיציה. הדבר נכון גם לגבי הכנסת.

מעיריית קרית ים לא התקבלה תגובה עד למועד סגירת הגיליון.