צילום: גיל נחושתן לאחרונה פורסם מאמר המסכם עבודת מחקר מתמשכת של חוקרים מהטכניון, משרד הבריאות, אוניברסיטת חיפה והמרכז הרפואי רמב"ם - המאבחן לראשונה קשר סטטיסטי מובהק בין התפרצות סרטן הריאות בגברים לבין הזיהום שנרשם במפרץ חיפה.

החוקרים בדקו 1,452 חולי סרטן שאובחנו בשנים 1995-1999 באזור מפרץ חיפה, באזור הכולל עשרה מפעלי תעשייה גדולים בין חיפה, נשר, רכסים, קרית אתא וקרית ביאליק.

ממצאים אלו הוצלבו עם נתונים של שיעור חלקיקי האוויר הנשימים מסוג PM10 שנמדדו באותה תקופה במפרץ חיפה, חלקיקים שקוטרם קטן מעשרה מיקרון הנשאפים לתוך מערכת הנשימה ומהווים מדד מדעי מקובל לבירור רמות זיהום אוויר. כמו כן נבדקו נתוני החשיפה במפרץ חיפה לגופרית דו-חמצנית (SO2), המהווים מדד לאומדן זיהומים באזורי תעשייה עתירי מפעלים.

פרופ' דוד ברודאי, ראש המעבדה לחשיפה והערכת סיכונים סביבתיים בטכניון ומי שעמד בראש צוות החוקרים, מסייג את המובהקות הסטטיסטית שנמצאה ומשדר מסר הרגעה: "מדובר ברמת דיווח בלבד".

"נמצא קשר בין זיהום אוויר חלקיקי במפרץ להתפרצות סרטן הריאות בקרב גברים, אבל החוקרים טוענים שהקשר בפני עצמו לא מעיד על שום דבר מעבר לזה, מאחר שפרמטרים רבים שהיו צריכים להילקח בחשבון לא נלקחו. הפרמטר זיהום אוויר סוחב על עצמו פרמטרים אחרים".

מדובר בממצא היסטרי?
"לא. הממצא, למרות היותו מובהק מבחינה סטטיסטית, לא נותן לנו מספיק מידע שנוכל לקשור בין גורמי זיהום מקומיים לממצאים אלה.
"מעבר לזה, זיהום האוויר החלקיקי במפרץ הוא לא בהכרח ממקורות מקומיים. הזיהום במפרץ חיפה אינו גבוה לעומת אזורים אחרים בארץ, וחלק ממנו מקורו באירופה".

אתה מוצא את הקשר הסטטיסטי שנמצא מחמיר?
"הנתונים שהיו יכולים לעזור בבנייה של מודל כזה, אבל צריכים להיות נתונים שמספקים מידע על הסיכון לחלות בסרטן בקרב האוכלוסייה שגרה באזורים הספציפיים.

"שני הפרמטרים הכי חשובים הם עישון ותעסוקה, ושניהם לא נכללו במחקר, כי אין לנו את הנתונים האלה ואין התייחסות אליהם במחקר. לעישון תרומה משמעותית לסרטן הריאות בגברים. לפיכך, הקשר הסטטיסטי שנמצא יכול להיות שהוא מחמיר מדי ביחס לקשר האמיתי שהיינו צריכים למצוא אילו היו לנו את הנתונים".

המחקר נערך בין השנים 95'־99'. במשך עשור הוחמרו התקנים, נוספו שיטות ניטור?
"שיטות הניטור הן קלאסיות משנות ה-80. הן לא השתנו. בין היתר כי שומרים על סטנדרט כדי לערוך השוואה בין השנים. אנחנו מתקדמים בשיטות הניתוח, ובשיטות האיסוף אנחנו נמצאים בסטנדרט".

מדובר בשנים של עבודה מדעית ללא בשורה לציבור.
"המחקר הספציפי הזה לא מסוגל לספק את התשובות שהציבור היה רוצה לשמוע, על אף שלתוצאות המחקר יש את המשקל המדעי שלהן".

למעשה, הציבור יכול להירגע?
"ברמת האזרחים צריך להרגיע ולא לרוץ למכור את הדירה במפרץ. מצאנו ממצא שצריך לעקוב אחריו, וגם הרשויות צריכות לעקוב. אי אפשר על סמך ממצאים אלה להיכנס להיסטריה. מדובר ברמת דיווח בלבד".

לתוצאות המחקר השלכות משפטיות באשר לתביעות אפשריות נגד זיהום האוויר הנפלט במפרץ?
"כל מי שינסה להשתמש במחקר בתביעה משפטית, רק יבזבז את כספו".