צילום: דורון גולן תלונות על גביית קרן השקל בקרית חיים: אחרי מאבקים שנוהלו בעבר על ידי תושבים בודדים עוד בתקופתו של היו"ר גיורא פישר, מתלונן השבוע שוב תושב על החיוב השנוי במחלוקת, וטוען כי למרות בקשותיו להוריד מחשבון המים שלו את הסעיף, הוועד המשיך לחייב אותו.

התושב, צבי עובדיה, מקבל כמו כל תושבי העיר במשך שנים רבות חשבון מים לתשלום ובתוכו סעיף 'מגבית השקל' בסך 10 שקלים לחודשיים. מקור השם הוא בסכום הגבייה שעמד לפני שנים רבות על שקל בודד, ועם הזמן הלך וגדל.

מדובר כיום בתקציב לא מבוטל שמפיק הוועד מכל משפחה שחברה באגודה וברשותה שעון מים, והוא משמש בדרך כלל לצרכי תרומות וסיוע לקהילה. על מנת לדאוג לחלוקה של התקציב הזה, שהפך מרכזי בפעילות האגודה, קיימת ועדה מיוחדת, ועדת קרן השקל, שתפקידה לבחון בקשות שונות שמגיעות ומציאת שימושים הכרחיים לכסף הזה.

יושבי ראש ועד קרית חיים לדורותיו דאגו תמיד לציין שמדובר בתשלום שאינו בגדר חובה, אבל משום מה מי שכבר ביקש להסיר אותו מהתלוש, תמיד נתקל בהתחכמויות כאלו ואחרות.

אחד המקרים הזכורים בעבר היה התקוממותה של אחת מתושבת העיר על התשלום. התושבת דרשה את הסרתו המיידית וניהלה תכתובות ממושכות עם פישר בזמנו וגם עם רשם האגודות השיתופיות. בוועד הערימו עליה קשיים ואיימו בהפסקת חברותה באגודה.

כעת מספר עובדיה על מקרה דומה. לפני כשלושה חודשים הגיע לדבריו למשרדי הוועד ודרש מהמנכ"ל, חיים סגל, להסיר את סעיף החיוב. לדברי עובדיה, מדובר בתשלום שהתושבים לא יודעים עליו הרבה, וקופת הוועד מתמלאת דרכו במאות אלפי שקלים בשנה. "אם ארצה לתרום, אני אתרום באופן פרטי", אמר השבוע. "אני לא זקוק לוועד שיגבה ממני ויחליט לאן לתרום".

באותה פגישה ניסה סגל להסביר את המטרות, ומשהדבר לא שיכנע את התושב, הובטח לו לטענתו כי לא יחויב בו יותר. אלא שלמרות ההבטחה הזאת, מספר עובדיה, קיבל לאחרונה חשבון מים עבור חודשים ספטמבר ואוקטובר ושם עדיין היה מצוי הסעיף. "התעלמו מהפנייה שלי", אמר השבוע. "אני מרגיש שכופים עלי את התשלום באופן לא חוקי ומשתמשים בכספי ציבור, כשלציבור ברובו אין מושג מה עושים עם הכסף".

מהוועד נמסר בתגובה: "מורשון האגודה קיבל החלטה על הקמת קרן השקל וגביית דמי חבר מכל חבר אגודה. סעיף 11 לתקנון האגדה מחייב כל חבר אגודה לשלם מסים ותשלומים אחרים בהתאם להחלטת רשויות האגודה. במסגרת בקשתו של עובדיה להתקבל כחבר באגודה, התחייב באופן ברור למלא אחרי הוראות תקנות האגודה.

"חבר אגודה אינו יכול להודיע כי הוא מסרב לקיים חובה מתוך החובות המוטלים עליו על ידי האגודה ולא לקיים החלטה של מורשון האגודה ובו בזמן להיות חבר אגודה מן המניין.

"האגודה אינה פוטרת חברים מתשלום מגבית השקל, ולפיכך לא ניתן להיעתר לבקשתו לביטול המגבית כל עוד הינו חבר באגודה, כמובן במידה שאינו מעוניין להיות חבר אגודה, עליו להודיע זאת בכתב לאגודה ומיד עם קבלת מכתב זה תופסק חברותו באגודה ויחד עמה גם חיובו בתשלום למגבית השקל.

"בתאריך 15.10.09 הגיע עובדיה למשרדי האגודה וביקש לבטל את מגבית השקל אך סירב לבטל את חברותו באגודה, הובהרו לעובדיה הנהלים לביטול מגבית השקל".