צילום: EPA המורים שליוו את המסע האחרון לפולין לא תוגמלו עבור הימים שישי שבת. בבירור שנעשה עם רשת אורט בעקבות המסע האחרון לפולין מאורט ביאליק, התברר שרשת אורט איננה משלמת עבור ליווי תלמידים במהלך שישי שבת.

המקרה נודע לאחר שמורה מלווה ששבה מהמסע והתייעצה עם יו"ר ועד המורים, שרה גולדברג, באשר לכך שלא שילמו לה תגמול עבור היומיים בהם שהתה וליוותה את התלמידים. מבירור שערכה גולדברג מול כל המורים שיצאו למסע (מורי הארגון וההסתדרות כאחד), התברר כי כל המורים, ללא יוצא מן הכלל, לא תוגמלו עבור שהותם בפולין במהלך סוף השבוע.

בהמשך פנתה יו"ר הוועד למזכירת סניף חיפה בהסתדרות המורים, חני לידור, על מנת שתברר עובדה זו בהסתדרות המורים. לידור בדקה את הסוגיה והשיבה לגולדברג כי על רשת אורט חלה חובה לתגמל בתשלום גם עבור ימים אלה.

יו"ר הוועד הודיעה על כך למנכ"ל בית הספר, רמי פורת, והאחרון שיגר את מכתבה של לידור לרשת אורט והודיע להם כי עליהם להשלים את שכר המורים המלווים גם עבור יומיים אלו. על פי בדיקה של גולדברג, ככל הנראה אין מדובר בשנה זו בלבד.

לידור: "בעקבות הפנייה אליי בדקתי את עניין תשלום מורים העובדים במשלחת בפולין בימי שישי שבת, והתברר כי מגיע בגין כך תשלום".

מנהל משאבי אנוש ברשת אורט, דן שקד: "הנחיות משרד החינוך בכל הפרסומים עד לפני כשבוע ימים היו בפירוש שעבור שישי שבת אין תגמול מיוחד כמו בשאר הימים. הייתה אלי פנייה ממנהל בית הספר, רמי פורת, ואני השבתי בהתאם להנחיות משרד החינוך.

"מסתבר שהנושא נדון במשרד החינוך, והממונה על תנאי השירות הוציא מסמך שאישר להסתדרות המורים שהוחלט להכיר בשישי־שבת כמזכים בתגמול המיוחד. פניתי לממונה על תנאי השירות באופן אישי, והוא אכן אישר לי את שנאמר על ידי הסתדרות המורים.

"בנוסף, בנסיבות אלה הוצאתי הנחיה במנהל שאכן מיום פרסום ההנחיה רשת אורט תתגמל את מוריה שיוצאים עם המשלחות לפולין גם בימי שישי ושבת".