צילום: דורון גולן שיבושים בתנועת הרכבות: קטע הדרך שבין חיפה מרכז השמונה לנהריה, נסגר לתנועת רכבות, בשני הכיוונים, החל מהלילה החולף (בין ראשון לשני) בשעה 00:01 ועד ליום רביעי הקרוב לצורך ביצוע עבודות תשתית.

הרכבות תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה ותחנות לב המפרץ, חוצות המפרץ, קריית חיים, קריית מוצקין, עכו ונהרייה תהיינה סגורות.

תנועת הרכבות בקטע תתחדש כסדרה ביום חמישי למעט הרכבת המתחילה את נסיעתה בתחנת לב המפרץ לכיוון דרום בשעה 00:21 .

רכבת זו (רכבת מספר 5) תחל את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה 00:27. כמו כן, הרכבת הראשונה מתחנת לב המפרץ דרומה תצא בשעה 04:40 (רכבת מספר 133(.

מהרכבת נמסר כי סגירת הקטע תנוצל לביצוע עבודות נוספות כמו ניקוי תעלות, כיסוח עשביה, ניקיון וצביעת תחנות נוסעים.

העבודות מבוצעות במסגרת התוכנית השנתית לתחזוקה על מנת לשפר את איכות המסילה וכשירותה, ובסיומן יובאו כ-700 מטר מסילה למצב סופי בתוואי החדש.

העבודה מבוצעת במסגרת פרויקט משולב עם חברת יפה נוף והחברה הלאומית לדרכים (מע"צ החדשה), והיא תאפשר לחברה הלאומית לסלול את כביש עוקף קריות.