צילום: גיל נחושתן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: קרית מוצקין מדורגת במקום השני בארץ בשביעות הרצון של התושבים מהשירותים העירוניים הכלליים שהם מקבלים.
יתר הקריות, אגב, מדורגות בהמשך הרשימה באחוזים נמוכים יותר, חלקם בפער גדול מאוד.

הבדיקה של הלשכה המרכזית מתייחסת בדוח לשאלות שנשאלו התושבים בסוף שנת 2007. מהבדיקה מסתבר כי למרות תשלומי ארנונה גבוהים לעומת שאר הקריות, ותלונות חוזרות ונשנות על היטפלות של פקחים ודוחות חנייה בעיר, תושבי מוצקין מרוצים.

על פי הנתונים: 91.6 אחוז מהתושבים הנשאלים מרוצים מתפקוד העירייה הכללי, 94.4 שבעי רצון מהשירותים הניתנים באזור מגוריהם, 87.3 מרוצים מרמת הניקיון בעירם, 89.3 מרוצים מאוד מכמות מתקני האשפה הפזורים בעיר, 78.2 שבעי רצון מכמות מקומות החנייה, 79.3 מרוצים ממצב הכבישים בקריה ו-85.5 מרוצים מאוד מהפארקים והמשטחים הירוקים הקיימים. באשר לאיכות האוויר אגב, מדורגת קרית מוצקין 24.8 כמו יתר תושבי מפרץ חיפה.

אחרי מוצקין עם אחוזים נמוכים יותר נמצאת עיריית קרית ים, שם נרשמו תחת קטגוריה של שביעות רצון משירות העירייה 61 אחוז. מתפקוד העירייה מרוצים התושבים באחוזים גבוהים יותר 66.2 אחוז.

באשר לשביעות רצון מאזור מגוריהם, נרשמו 77.5 שביעות רצון ואילו מרמת הניקיון בעיר נרשמו אחוזים נמוכים מאוד - 42.2 אחוז. באשר לכמות מתקני האשפה 80.4 שבעי רצון, ממקומות החנייה 68.4, ממצב כבישים 66.4 ומכמות הפארקים והשטחים הירוקים 49.3.

מבחינת עיריית קרית אתא, קיימים גם כן אחוזים נמוכים יחסית. 62 אחוז מהתושבים שבעי רצון מתפקוד העירייה ו-45.6 אחוז שבעי רצון משירותים שקיבלו ממנה. מאזור המגורים נרשמו תושבים מרוצים יותר 72.1 אחוז, ומאיכות האוויר 32.7 בלבד.

באשר לניקיון, נראה כי גם פה טעון שיפור, רק 54.8 אחוז מרוצים ומנגד 84.8 אחוז מרוצים מכמות הפחים העירוניים המוצבים. גם במקומות חנייה התושבים מרוצים 70.7, וממצב הכבישים 63.6.

קרית ביאליק היא היחידה שנבדקה בתקופת כהונתו של ראש עיר אחר. שם בתקופת הבדיקה נוגע כי 68.1 אחוז מרוצים משירותי העירייה לעומת 44.9 אחוז בלבד שהעידו כי הם מרוצים מתפקודה. מאזור מגוריהם מרוצים 72.4 אחוז ומאיכות אוויר 16.4 בלבד, האחוז הנמוך ביותר בקריות. באשר לניקיון העיר 38.6 אחוז העידו כי הם מרוצים.

בכמות מתקני האשפה הפזורים 87.3 מרוצים ו-53.2 מרוצים ממקומות החנייה. באשר לכבישים, המצב סביר גם כן 67.1 מרוצים מהרמה בעוד שיש לדעתם מקום להוספת פארקים ירוקים, שם שביעות הרצון עומדת על 52.4 אחוז.