צילום: אלעד גרשגורן במסגרת פרויקט בדיקות הפתע בארובות מפעלים שעורכים רכזי איכות אויר במחוזות ובאגף איכות אויר במשרד להגנת הסביבה זו השנה השמינית, נמצא כי 50% מהמפעלים שנבדקו בשנת 2008 חורגים מן התקן המותר לפליטת מזהמים לאוויר. במחוז חיפה נמצאו במהלך הבדיקות 12 מפעלים חורגים מבין ה- 16 שנבדקו, ובמחוז הצפון נמצאו חריגות בפליטות במפעל אחד מתוך השלושה שנבדקו.

בשנת 2008 בוצעו 466 בדיקות פתע ב- 42 מפעלים וב-72 מתקנים לעומת 377 בדיקות ב- 50 מפעלים וב-87 מתקנים בשנת 2007. בדיקות הפתע כללו לקיחת דגימות אוויר מארובות המפעלים וניתוחן.

במחוז חיפה נמצאו, בין היתר, חריגות במפעל כרמל אולפינים של 69% בחלקיקים ו- 50% בתחמוצות חנקן. המפעל נמצא בטיפול ובמעקב של המשרד. בבדיקת פתע חוזרת שבוצעה על ידי המשרד לא נמצאו חריגות בחלקיקים. בבדיקות תקופתיות שביצע המפעל לקראת סוף 2008 לא נמצאו חריגות.

במפעל יציקות המפרץ נמצאה חריגה של 756% בחלקיקים. המפעל ביצע תחזוקה לפילטר מכונת היניקה, והמשרד להגנת הסביבה יבצע בדיקה חוזרת כדי לוודא שהמפעל עומד בתקנים.

במפעל קל קר נמצאה חריגה של 395% בחלקיקים. בשימוע התחייב המפעל לצמצם את הפליטה באמצעות שימוש בתוסף לדלק. בנוסף ביצע המפעל כיוון של הדוודים. בבדיקת פתע חוזרת לא נמצאו חריגות.

בבתי זיקוק חיפה נמצאה חריגה של 66% בחלקיקים, ו-128% בניקל. בעקבות שימוע המפעל התקין מסנן חיצוני שהופעל במרץ 2009. המפעל נדרש גם לבצע בדיקות חוזרות במשך חצי שנה להוכחת עמידה בתנאים.

בחיפה כימיקלים נמצאה חריגה של 209% בחלקיקים וחריגה של 39% בתחמוצות חנקן. לגבי תחמוצות חנקן טען המפעל בפני המשרד להגנת הסביבה כי לא ניתן לעמוד בתקן עקב תכולת חנקן גבוהה במזוט בו הוא משתמש. בדיקה של הדלק על ידי המשרד אכן הראתה אחוז חנקן שהינו גבוה יחסית. בכל מקרה בבדיקות חוזרות שביצע המפעל לא היו חריגות. המפעל נמצא במעקב של המשרד ובמהלך 2009 תתבצענה בדיקות פתע נוספות לבדיקת עמידה בתקנים.

מהמשרד להגנה על הסביבה נמסר כי 21 (50 אחוז) מבין המפעלים שנדגמו ברחבי הארץ נמצאו חורגים ונגד מנהליהם ננקטו הליכי אכיפה. יש לציין, כי מרבית המפעלים נקטו בפעולות להפחתת פליטות ולעמידה בתקני הפליטה בעקבות גילוי הממצאים והליכי האכיפה המנהליים. (מרבית המפעלים שבהם בוצעו הבדיקות הינם מפעלים בעלי פוטנציאל זהום אויר גבוה).

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, מסר כי אינו מוכן להשלים עם המצב שבו אחוז גבוה מהמפעלים חורג מהמותר ומסכן את בריאות הציבור, ולפיכך הנחה את הדרג במקצועי במשרדו לנקוט יד קשה בכל הכלים החוקיים העומדים לרשותו אל מול מפעלים אלו.

מחברת כרמל אולפינים נמסר בתגובה: "החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה ומקבלת את תוצאות הדו"ח. כפי שצויין בדו"ח - בבדיקה חוזרת לא נמצאו חריגות חלקיקים, כפי שהורגש גם בבדיקות תקופתיות בסוף 2008.

"החברה עברה מיוזמתה בתחילת 2009 להשתמש בדלק נטול גופרית וחנקן לחלוטין באופן שהוריד את פליטת תחמוצות החנקן בכ 70 אחוז מתחת לתקן ואת תחמוצות הגופרית בכ 90 אחוזים. כרמל אולפינים תמשיך לשמש דוגמא למפעלים אחרים ולהוביל את נושא צמצום הפליטות".