צילום: רויטרס מנתוני עמותת אור ירוק המתבססים על נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עולה, כי במהלך השנים 2003-2008 היו מעורבים 70 אוטובוסים בתאונות דרכים בארבעת הקריות. שמונה הולכי רגל נפגעו בתאונות שמרביתן התרחשו בשעות היום והן הוגדרו כקלות. על פי תצפית שערכה העמותה, בהתייחס לנתונים ארציים, 15 אחוז מהאוטובוסים עוצרים על נתיב הנסיעה בעת העלאת והורדת נוסעים ובכך מסכנים את חייהם.

במהלך השנים המדוברות אירעו בקרית אתא 39 תאונות דרכים שבהן היה מעורב אוטובוס ומרביתן הוגדרו כקלות. בקריות ים ומוצקין אירעו בשנים אלה 11 תאונות שבהן היה מעורב אוטובוס ובקרית ביאליק 10 תאונות. גם תאונות אלה הוגדרו כקלות. הנתונים מתייחסים לתאונות שאירעו בצומת עירונית ובדרך עירונית – לא בצומת.

מנכ"ל אור ירוק, שמואל אבואב: "למרות שצי האוטובוסים מהווה כאחוז אחד בלבד מכלל צי הרכב בישראל, אלו מעורבים בכ-3 אחוז מהתאונות ובכ-8 אחוז התאונות הקטלניות – פי 8 ממספרם היחסי ופי 15 לעומת כלי רכב פרטיים. מעורבותם של נהגי האוטובוסים בתאונות קטלניות מדאיגה, בייחוד לנוכח העובדה שמדובר בנהגים מקצועיים, המובילים נוסעים".

באור ירוק הוסיפו ואמרו, כי העלאת נוסעים והורדתם מהאוטובוס בבטחה, הן חלק מהמשימות המוטלות על נהג האוטובוס ולשם כך הותקנו ברבות מהתחנות שברחובות הערים מפרצים ייעודיים לעצירה.

בעמותה הסבירו: "למרות ההוראה הברורה להוריד ולהעלות נוסעים רק בתוך המפרץ, אנחנו נתקלים לא אחת בתופעה בה
רכבים, שאינם אוטובוס, חונים או עוצרים בתוך המפרץ ובכך מונעים מהאוטובוס את כניסתו לתוך המפרץ. מצב זה מסכן מאוד את הנוסעים, שעלולים להיפגע מרכב עובר.

"כמו כן, עצירת האוטובוס באמצע הנתיב חוסמת את התנועה. בחלק מן המקרים, נצפו אוטובוסים שלא נכנסו לתוך המפרץ למרות שהמפרץ היה פנוי".