צילום: גיל נחושתן הוועדה להחזר הוצאות בעיריית קרית ביאליק דחתה את בקשתו של ראש העירייה לשעבר, רפי ורטהיים, לקבל החזר הוצאות משפטיות בגובה של כ-112 אלף שקל שהוצאו במסגרת עתירה מינהלית, שהוגשה נגדו לפני הבחירות בגין מינויו של יצחק מיכאלי למנכ"ל העירייה, וכן הערעור שהוא הגיש נגד החלטת בית המשפט המחוזי.

משמעות הדבר היא שורטהיים ייאלץ לשלם את הסכום מכיסו. ורטהיים לא התייחס להחלטת הוועדה.

היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד ענת פרץ: "אין הציבור צריך לשאת על כתפיו את עול תשלום ההוצאות של ורטהיים".

זמן קצר לפני הבחירות לרשויות המקומיות החליט ורטהיים, בהחלטה שנויה במחלוקת, למנות את מיכאלי למנכ"ל העירייה. מי שהיה אז סגנו, אלי דוקורסקי, הגיש עתירה מינהלית על מנת לבטל את המינוי.

ורטהיים החליט לשכור את שירותיו של עו"ד יעקב ויינרוט. לאחר שהעתירה של דוקורסקי התקבלה, נודע כי שכר טרחת עורך הדין הגיע ל-100 אלף שקל בתוספת מע"מ ועוד 12,570 שקל בגין הוצאות משפט.

הוועדה שכללה את עו"ד פרץ, הגזבר, חן פרץ, ומבקר העירייה, אייל לוי, התכנסה השבוע על מנת לגבש המלצה בעניין. עו"ד פרץ המליצה לדחות על הסף את הבקשה של ורטהיים לקבל החזר הוצאות, כלומר שהעירייה תשלם את הוצאות המשפט.

מפרוטוקול הוועדה עולה, כי ורטהיים טען שהוא זכאי להחזר משום שהעתירה הוגשה נגדו בעקבות מילוי תפקידו וקיים קשר סיבתי ישיר בין מילוי תפקידו כראש הרשות למעשה. עוד הוא טען, כי המינוי הוא בגדר התנהגות שהיתה בתחום סמכותו כדין או שנהג בה בתום לב.

ורטהיים הסביר, על פי הפרוטוקול, כי למינוי ייצוג משפטי עמדו לרשותו מספר שעות בלבד אחרי הגשת העתירה, ונעשו פניות למספר משרדים רלוונטיים. לטענתו, משרדו של עו"ד ויינרוט הסכים ופעל במהירות להכנת תשובה לעתירה.

עוד הוא טען כי המכרז והמינוי נעשו בגיבוי ובתיאום הממונה על המחוז במשרד הפנים ומ"מ היועץ המשפטי לעירייה.
חוות הדעת של עו"ד פרץ התבססה בעיקרה על חוות דעת של היועץ המשפטי במשרד הפנים, עו"ד יהודה זימרת, בה הוא קבע כי ורטהיים פעל בנפרד מהעירייה ובכובעו הפרטי, ולפיכך אין העירייה נדרשת ורשאית לשאת בהוצאות.

מלבד זאת היא ציינה כי עוד טרם הגשת העתירה קיבל ורטהיים נורות אזהרה בדבר אי תקינות המכרז ומינוי המנכ"ל.
"לוורטהיים היתה אפשרות לשכור שירותי עו"ד במחיר מוזל מזה הנדרש על ידי עו"ד ויינרוט, שייצג אותו", כתבה פרץ.

"משרדו של עו"ד ויינרוט נמצא ברשימת עשרת המשרדים הגדולים והטובים של עורכי הדין, וכפועל יוצא מכך נגזר, ככל הנראה, גם שכר טרחתו. אך כחברה למקצוע, ידוע לי כי יש גם עורכי דין נוספים וטובים, שגובים שכר טרחה נמוך בהרבה מהנדרש במקרה דנן.

מידיעה, תעריפי שכר הטרחה בתיקים מעין אלה נעים בסביבות 7,000-5,000 דולר פלוס מע"מ". לבסוף כתבה פרץ: "אמות המידה להחזר ההוצאות תלויות באיזון בין אינטרס האחד, כי נבחר הציבור יפעל בחופשיות וביעילות למען קידום ענייני הציבור ולא יימנע מכך בשל החשש, שייתבע וישא בהוצאות, מול האינטרס הציבורי, המחייב כי, שימוש בכספי הציבור ייעשה בשוויוניות ובהתחשבות באילוצים תקציביים של קופת הרשות.

"במקרה שלנו אינטרס הציבור גובר על אינטרס הנבחר, שכן לאורך כל הדרך הוזהר והתבקש לבטל את המכרז והמינוי, וחרף האמור לעיל המשיך בדרכו שלו ובצדקתו".