צילום: דורון גולן אחרי שראש העיר, חיים צורי, סירב למסור לחבר המועצה ניר דובדבני מסמכים הנוגעים להיכל התיאטרון החדש בטענה לניגוד עניינים, כי גרושתו של דובדבני עובדת בתיאטרון המתחרה, העלה דובדבני כעת סוגיה שלדעתו נוגעת גם היא לניגוד עניינים. הפעם בשל מינויה של אשת ראש העיר לסמנכ"לית התיאטרון.

לפני כחודשיים, בעיצומה של בניית התיאטרון החדש, הגיש דובדבני על פי סעיף 140 א' לפקודת העיריות בקשה לחשיפת מסמכים הנוגעים לפרויקט וביקש לדעת את משכורות הבכירים, בהם דפנה צורי.

בעירייה נמסר לו כי לא יוכל לקבל את המסמכים משום שגרושתו, גלית דובדבני, משמשת יועצת ארגונית בתיאטרון הצפון.
דובדבני, ששמע את צמד המילים 'ניגוד עניינים', סבר שהוא לא היחיד שעלול להיות נגוע בזה.

במכתב ששלח השבוע לוועדה לניגוד עניינים במשרד הפנים, ביקש לברר האם מינויה של צורי אינו מהווה גם כן ניגוד עניינים, שכן העירייה בראשותה הוא עומד מממנת את הפרויקט.

"הנני פונה אליכם לקבל את התייחסותכם וטיפולכם. חיים צורי מכהן כראש העיר קדנציה רביעית. בימים אלו נבנה תיאטרון בעלות מוערכת של 40 מיליון שקל, ואשת ראש העיר מכהנת בתפקיד בכיר בתיאטרון.

כחבר מועצה אשר חרט על דגלו מינהל תקין ושקיפות ציבורית אבקש לקבל את התערבות משרדכם, האם הנ"ל מקובל או ראוי שיעשה בשלטון המקומי".

בימים האחרונים קיבל דובדבני הודעה על קבלת פנייתו וכי הנושא בבדיקה.
"צורי שלח אותי לוועדה לניגוד עניינים, מכיוון שלא היה מוכן לחשוף חומר וגרם לי לעסוק על הדרך בסוגיה נוספת של ניגוד עניינים.

אשתו מועסקת במתקן עירוני ומקבלת שכר על חשבון משלם המסים, זה לא ניגוד עניינים? הוא יכול להמשיך להתחבא מאחורי המתנ"ס ולהגיד שהוא כיביכול זה שמנהל, אבל אני פונה אליו כי הוא הסמכות.

אם אין מה להסתיר, מדוע לא חושפים את שכרה של אשתו. האם יכול להיות שכל פעם שהוא יבנה ארמון היא תנהל את חצר הממלכה? וגם אם הוא כבר בונה לה את הארמונות, אז שיהיה מספיק הוגן לחשוף לציבור שהכל חוקי".

מהעירייה נמסר: "דובדבני נדרש על ידי הוועדה להשיב לטענות העירייה כי דרישותיו לקבלת מסמכים נגועים בניגוד עניינים.

"דובדבני, כדרכו בקודש, במקום להתעמת עם דרישות הוועדה ועם הסתרת העובדות, בחר בהגשת תלונת סרק, שכבר נדונה בעבר ברשויות המוסמכות ולא נמצא לה כל בסיס. דפנה צורי עבדה ברשת המתנ"סים שמונה שנים ופרשה זמנית לטובת התמחות במשפטים.

"חוות דעת משפטית שניתנה עוד בטרם החלה את עבודתה ברשת ב-97' קבעה כי לא קיים שום ניגוד".