צילום: באדיבות חברת יפה נוף עיריית חיפה ומשרד התחבורה מקימים באמצעות חברת יפה נוף את מסלול המטרונית במטרופולין חיפה, שתחל לפעול בשנת 2011.

המקטע שייחנך כולל את הרחובות רוטשילד, המגינים, בן גוריון, העצמאות ודרך הגיבורים. עד ליום שלישי הקרוב תסיים יפה נוף את הפעלתם של שבעה צמתים לאורך המקטע. הצמתים לאורך הציר הם: צומת רוטשילד-ת"א, שבו ממוקם רמזור חדש להולכי רגל ממדרכה למדרכה.

בצומת לין יוצב רמזור המתאים למסלול המטרונית. צומת המגינים-יצחק שדה, שבו ממוקם רמזור להולכי רגל - ממדרכה למדרכה. צומת המגינים - הגנים שבו ממוקם רמזור לכלי רכב ומעברי חצייה.

בצומת בן גוריון-המגינים ממוקם רמזור המשמש הולכי רגל בלבד לחציית מסלול המטרונית. צומת בן גוריון-אוריין יוצב רמזור לכלי רכב ואין בו מעבר חצייה.

בצומת בן גוריון-יפו ממוקם רמזור המיועד להולכי רגל לחציית מסלול המטרונית מרציף לרציף. החצייה של הכביש המיועד לרכבים הפרטיים היא ללא רמזור. כל הרמזורים יופעלו עד ל־7.7.09.