צילום: גיל נחושתן אחרי עשר שנות כהונה כיו"ר ועד עובדי עיריית קרית ביאליק הודח השבוע יונה סופר מתפקידו לאחר שהעובדים בחרו לתפקיד היו"ר במי שעד לאחרונה שימש ממלא מקומו ונחשב ליד ימינו, יוסי ברבי.

לא מדובר בעוד סיפור של בחירת יו"ר ועד, אלא במאבק קשה בין הסתדרות הכללית שתמכה בברבי, לבין ההסתדרות הלאומית שתמכה ביריבו סופר. קדם לקרב בקלפי דיון ממושך בבית משפט, שקבע כי הבחירות ייערכו.

ברבי זכה בכ-250 מקולות העובדים וניצח את סופר שקיבל כ-180 קולות ברוב מוחץ. סופר: "אני מכבד את החלטת העובדים". ברבי: "אני שמח להתעורר לבוקר חדש וללכת לעירייה כשהעובדים יודעים שיש להם מנהיג".

לבחירת היו"ר החדש משמעות כפולה: מלבד המאבק על אגו, כבוד והדרך הנכונה שיש לנהל את ענייני העובדים, מאחר שסופר נתמך למעשה על ידי מנגנון העירייה וזוהה באופן מובהק עם ראש העירייה, אלי דוקורסקי, משמעות התבוסה שלו היא גם של ראש העיר.

עוד הם אמרו, כי העובדים בחרו להביע אמון במי שנתפש בעיניהם כמייצג את האינטרסים שלהם ולא במי שהצהיר כי הוא מתומכי ראש העיר, ובכך התיימר לבטל את ההפרדה הנחוצה והראויה בין הוועד לגוף הניהולי. המהלך מסמן גם קושי של ראש העיר לבצע תוכניות ייעול ופיטורי עובדים בעתיד.

למחרת הבחירות, אחרי שחגג וקיבל ברכה אישית מיו"ר ההסתדרות, עופר עיני, שהתקשר מוועידת מפלגת העבודה, נשמע ברבי שמח. "במהלך שביצענו קבענו עמדה נחרצת שאין לפגוע בתנאי עבודתם ושכרם של העובדים. כל נושא הקיצוצים וההתייעלות ירד מהפרק".