צילום: דורון גולן בקשה לפיצוי כספי על סך 1.5 מיליון שקל הוגשה לפני כשבוע וחצי על ידי דיירים מפרויקט וילן 2000 בקרית מוצקין לוועדה המקומית לתיכנון ובנייה בקריות ולרכבת ישראל. בקשתם של 24 דיירים הוגשה על ידי עורכי הדין עופר בן ארי ולאון אהרון מחיפה, ובמסגרתה פרטו את הנזקים שנגרמו להם בשל הקרבה למסילת הרכבת וירידה בערך הדירות.

הסיבה לתזמון שנבחר, הסבירו הדיירים, טמונה בכוונתה של הרכבת להרחיב את המסילה. על פי הוראת התוכנית, מטרתה היא להרחיב את תחום מסילת הרכבת מתחנת קרית מוצקין עד לגבול נהריה על ידי הכפלתה לכיוון מערב.

"כחלק מהוראות התוכנית ולנוכח הפגיעה שתגרם לבעלי הדירות המתגוררים בין היתר בפרויקט שבנדון", נכתב, "נקבע כי על יזם התוכנית – רכבת ישראל, לבצע מיגון אקוסטי בדירות הנפגעות וזאת בהתאם לחוות דעת אקוסטית שתבוצע לכל דירה ודירה.

לצורך כך נשכרו שירותיה של חברה שערכה את הדוח האקוסטי, אשר במסגרתו אושרו לחלק מהדירות בפרויקט התקנת מזגנים וכן התקנת אביזרי איטום נוספים כדי למנוע חריגה ממפלס הרעש המותר על פי החוק.

כעת טוענים הדיירים, כי גם לאחר אישור אביזרים מפחיתי הרעש, הם עדיין סובלים ממטרדי רעש וזיהום אוויר בלתי נסבלים, ולכן פנו לייעוץ משפטי לצורך בדיקת זכאותם לקבלת פיצוי.

"דירותיהם של כל הדיירים אשר פנו לקבלת פיצויי לוועדה המקומית הינן דירות בעלות מרפסת גן והמיגון שהוצע על ידי הרכבת, הכולל התקנת חלונות מבודדי רעש ומזגנים, אינם פותרים - ולו באופן חלקי, את המטרדים של הרעש וזיהום האוויר של הדיירים המבקשים ליהנות ממרפסותיהם", אמרו עורכי הדין.


"הדירות הן בעלות מרפסות גן". מעבר הרכבת במוצקין (צילום: דורון גולן)

"אין ספק כי הגבלת השימוש במרפסות הדירות לנוכח המצב החדש שנוצר תגרום לדיירים ירידת ערך ניכרת לדירותיהם".
במסגרת דבריהם, טוענים הדיירים, כי גם שימוש מוגבר במזגנים יגרום לתוספת משמעותית של צריכת החשמל ומטבע הדברים, להגדלת חשבון החשמל החודשי במשך השנים.

בטרם הוגשה הבקשה ועל מנת לבסס את טענותיהם, שכרו הדיירים שמאי חיצוני שיעריך את גובה ירידת הערך בדירותיהם. על פי הסיכומים שהועברו לוועדה המקומית ישנן דירות אשר נגרמה להם ירידת ערך בשיעור 13 אחוז ואף מעט יותר לפני הכפלת מסילת הרכבת.

עו"ד בן ארי אמר השבוע בשמם של הדיירים כי אם הוועדה לא תענה לדרישות הפיצוי שלטענתם מגיעה להם, יוגש ערעור לוועדה המחוזית ואף לבית משפט לעניינים מנהלתיים.

מהנדס הוועדה, משה יבין: "קיבלנו את הפנייה של הדיירים, ואנחנו לומדים את הנושא. יש לנו תשובות לכל מה שהם טוענים, אולם טרם התגבשה סופית ההחלטה שלנו. אני מניח שעד סוף שבוע הבא כבר תתגבש כזאת".

מהרכבת נמסר: "בתוכנית להכפלת המסילה ממוצקין לנהריה (חפאג/ד/1249), הוטמעו הוראות רבות הנוגעות למניעת מפגעים סביבתיים ובכללם מפגעים אקוסטיים והיא כוללת הוראות למניעת מטרדים כתוצאה ממעבר הרכבת. רכבת ישראל תעמוד בדרישות התוכנית ותקים מיגונים אקוסטיים דירתיים וקירות אקוסטיים.

דרישה לפיצוי בנושא זה טרם התקבלה ברכבת. רכבת ישראל תתייחס אליה בהתאם להוראות הדין.