צילום: אתי דור התנועה בשדרות ההסתדרות זורמת הבוקר כסדרה.

לא נרשמו עומסים לכיוון חיפה ולכיוון הקריות.