צילום: Gettyimages Imagebank תאגידי מים נוספים יוצאים לדרך: שר האוצר, רוני בר און, אישר בשבוע שעבר לרשימה של 40 רשויות מקומיות להקים כ-17 תאגידי מים וביוב חדשים שישרתו כ-1.5 מיליון איש נוספים ברחבי הארץ, וכן הצטרפות ארבע רשויות מקומיות לשלושה תאגידים קיימים. בין הישובים הנכללים, גם עיריות מהאזור: קריית מוצקין וחיפה הכוללת גם את קריית חיים.האישור הרשמי, שנמסר השבוע, מתבצע כחלק מהרפורמה במשק המים העירוני ונועד, על פי משרד הפנים, להביא לשיפור השירות לצרכן וייעוד הכספים הנגבים מהציבור על מים, להשקעות במשק המים.
בשנים האחרונות, סיפרו ברשויות, יש מי שעושים שימוש בהכנסות העירייה ממשק המים לטובת פרויקטים עירוניים אחרים כמו פיתוח, תשתיות ותחבורה.

כעת, אם יוקמו תאגידים שכאלו שיתנהלו באופן עצמאי, יבטיח הדבר כי כספי התושבים יופנו אך ורק לצורך התייעלות במתן שירותי המים הניתנים בכל יישוב.

שר האוצר, רוני בר-און ציין לאחר פרסום הרשויות: "חשיבות המהלך הינה בהעברת משק המים העירוני לניהול מקצועי ויעיל לטובת האזרח. המהלך מקבל משנה תוקף נוכח משבר המים הנוכחי, יגביר את ההשקעות בתשתיות מים וביוב ובטווח הארוך יוביל לחסכון של עשרות מיליוני קוב בשנה".

חוק תאגידי מים וביוב קבע כי רשויות מקומיות מחויבות להקים תאגידי מים וביוב מיולי 2007. מתחילת יישום החוק עד כה הוקמו 28 תאגידים המשרתים כיום כ-3.5 מיליון תושבים.

על פי ההודעה ולאחר האישור הרשמי שניתן, נראה שכבר בקרוב תכנס העיר חיפה לרשימת הרשויות המפעילות את התאגיד, מה שעורר בעבר את חששם של נבחרי הציבור מקריית חיים. עד כה היה ולאורך שנים רבות הופקד וועד קריית חיים על אספקת שירותי המים, תוך ניהול של קופה ציבורית עצמאית והעסקת כמה עשרות עובדים, אם השינוי החדש, עלול הוועד שוב להימצא בסכנת סגירה.