צילום: גיל נחושתן היקף גביית מיסי הארנונה של עיריית קרית ים הגיע בשנת 2008 ל-90 אחוז. כך אמר ראש העירייה, שמואל סיסו, במהלך ישיבת המועצה וישיבת תקציב שנערכה בשבוע שעבר. במהלך הישיבה צפו החברים בחלקים מנאומו של הנשיא לשעבר, משה קצב, שנערך במקביל ושבו לעסוק בתקציב 2009.

בימים אלה משלימה העירייה את תוכנית ההבראה שאליה נכנסה לפני כחמש שנים, והתקציב שהוצג לפני שבוע לאישור המועצה הוא תקציב מאוזן. התקציב יעמוד השנה על 177.069 מיליון שקל והוא גדול בכ-2 מיליון יותר מתקציב השנה שעברה.

מהעירייה נמסר כי "את האיזון התקציבי הצליחה העירייה להשיג בעקבות הקטנת גרעונה בחמש השנים האחרונות בכ-60 מיליון שקל, והורדתו מ-72 מיליון שקל ל-12 מיליון שקל בלבד".

במהלך הישיבה אישרה המועצה תברי"ם המיועדים לפיתוח והשלמת פרויקטים שונים בעיר. סיסו הודיע לחברי המועצה, כי בכוונתו לערוך בשבועות הקרובים סיור מרוכז לכולם ולנציגי התקשורת, ובמהלכו יציג בפניהם את האתרים השונים שבהם מבוצעים פרויקטים שונים והתקדמות העבודה בכל אחד מהם.