צילום: דורון גולן כנס ראשון מסוגו לראשי הרשויות המקומיות במחוז חיפה והקריות התקיים בשבוע שעבר ובו הוצגו תוצרי הסדנא האסטרטגית שקיים המחוז ואשר כללו את חזון מחוז חיפה ויעדים ארוכי טווח ויעדי 2009.

משתתפי הכנס העלו שאלות בתחום התקציב הרגיל ותקציבי הפיתוח, תמיכה ברשויות חלשות, חיזוק הרשויות הערביות, הצטרפות לתאגידי המים והביוב, הבעייתיות הכרוכה בניהול התאגידים ובהשלכות הנובעות מהקמתם, התלות במשרד הראשי במימון תקציבי הרשויות, תוכניות מתאר, ועדות גבולות ותיקון גבולות בין הרשויות.

הממונה על המחוז, אלוף במיל. יוסף משלב, סיכם את הכנס, ופרס בפני ראשי הרשויות את משנתו שעיקריה - חיזוק מערכת יחסי הגומלין בין המחוז לרשויות המקומיות והמחוזות האחרים, שיפור השירות והיחס לאזרחים, מהירות התגובה בטיפול בבעיות של הרשויות והפונים, ושינוי משמעותי בתפישת התכנון.