צילום: אתי דור בשדרות ההסתדרות התנועה ערה לשני הכיוונים הבוקר. לבאים מהקריות לכיוון חיפה יש עומס תנועה מאזור בתי הזיקוק ועד לצומת לב המפרץ.

בכיוון השני התנועה זורמת.