צילום: דורון גולן כמה עוזרים צריך ראש עיר אחד? בקרית אתא היו לראש העיר שני עוזרים, אבל אחרי הבחירות הוא צירף עוזר נוסף בשכר. בעקבות פנייתו של חבר האופוזיציה בעיר בדבר מינויו של עוזר ראש העיר, שמואל לנקרי, נדרש ראש עיריית קרית אתא, פרץ, לתת למשרד הפנים הסברים על המינוי, וזאת בעקבות פנייה ששלח אליו מנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות, ישראל שפיצר, שאף העיר את תשומת ליבו לסעיף המגביל את עבודתו בעירייה בטווח של 18 חודשים מיום הפסקת כהונתו במועצה.

לנקרי שימש חבר מועצת עיר בקדנציה הקודמת מטעם סיעת ש"ס והוגדר על הנייר כאופוזיציונר, ובשל כך קיבל גם את ראשות ועדת הביקורת. בפועל הוא לא בדיוק לקח חלק בעבודת האופוזיציה וגם לא השמיע את קולו כלל במסגרת נושאים רבים שעלו לדיון במועצה. במועצה הוא נחשב לאופוזיציונר על הנייר, אבל לויאלי ומקורב לראש העיר.

הסידור הזה היה נח לפרץ, מאחר שתפקיד ראשות ועדת הביקורת יכול לעשות כאבי ראש לבוס. פרץ כצפוי לא נתקל בבעיות והוועדה והעומד בראשה היו ממושמעים למדי. מיד אחרי הבחירות האחרונות הוחלף לנקרי יחד עם ראש הסיעה אז, יורם מנחם, ובמקומם נכנסו למועצה מתי אבני ושמעון חזן.

חודשים ספורים בלבד אחרי הבחירות, הוציאה העירייה מכרז לתפקיד עוזר אישי לראש העיר, והרחשים דיברו על לנקרי כמי שעתיד לקבל את התפקיד הזה. במערכת הפוליטית היו כאלה שאמרו שמדובר במכרז תפור לבן הברית מהקדנציה הקודמת.

עם מינויו הרשמי של לנקרי, התרעמה האופוזיציה על זהותו של העוזר החדש, ואף תהתה מדוע מינויו לא הובא רשמית לאישור או לידיעת מועצת העיר. במשרד הפנים אישרו בזמנו כי עובד עירייה, המועסק בשכר בכירים, צריך להגיע ראשית למועצת העיר.

חבר המועצה אילן גלבסקי פנה במכתב למנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות, וכתב: "... כזכור, לראש העיר יש במהלך 12 שנות כהונתו שני עוזרים. גברת סימה הירשל ומר אורן בן עמרה. לנקרי יהיה העוזר שלישי". גלבסקי שאל במכתבו מספר שאלות כיצד נבחר לנקרי, האם היו מועמדים נוספים, מהם תנאי העסקתו ומדוע לא הובאו לאישור מועצת העיר.

בתחילת השבוע שלח שפיצר מכתב לפרץ: "ממכתבו של אילן גלבסקי אני למד שמר שמואל לנקרי מונה כעוזר ראש העירייה. סעיף 22א (ט)(3) קובע כי לא ניתן להעסיקו כעובד עירייה עד לאחר סיום 18 חודש ממועד סיום כהונתו בעירייה. אודה לך בעד תגובתך בדבר מינויו".

מהעירייה נמסר: "את גלבסקי ניתן למצוא בכל תלונה כמי שמנסה לפגוע בתדמיתה של קרית אתא. העירייה פועלת ותפעל על פי פקודת העיריות וגם הפעם נעביר למר שפיצר תשובה מנומקת ומסודרת בנושא".